Bèta&TechMentality onderzoek van het Platform Talent voor Technologie

Bèta&TechMentality onderzoek van het Platform Talent voor Technologie

14 Jun 2019

In opdracht van het Platform Talent voor Technologie (PTvT) heeft Motivaction International dit jaar een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder bijna 1500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar. Het onderzoek diende als herijking van het BètaMentality model van PTvT. Eén van de conclusies van PTvT is dat jongeren vaker een toekomst voor zichzelf zien weggelegd in de techniek.

Het onderzoek van PTvT ligt ten grondslag aan een nieuw ontwikkeld Bèta&TechMentality-model. Het in 2019 ontwikkelde model geeft een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek. Uitgangspunt is dat iedere jongere is te interesseren voor techniek.

Het onderzoek van PTvT is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar. Meer informatie over het onderzoek en over het Bèta Mentalitymodel is te lezen op de website van PTvT: https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/