Bèta-denken in het onderwijs

Bèta-denken in het onderwijs

Onder leerkrachten blijkt er behoefte te zijn aan didactische gereedschappen om bèta-talenten bij kinderen te stimuleren en deze ontwikkeling te volgen. Centraal in dit onderzoek staat de vraag welke talenten, houdingen, motivaties en beeldvorming van belang zijn voor de ontwikkeling van onderzoekend en ontwerpend leren (‘bèta-denken’) onder leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.

Onderwijsinterventies en meetinstrumenten

Om deze vraag te beantwoorden wordt er een conceptueel raamwerk ontwikkeld waarin de belangrijkste factoren inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van dit raamwerk worden onderwijsinterventies voorgesteld die passen bij de stimulering van bèta-talenten en worden er passende meetinstrumenten ontwikkeld. Ook worden leerkrachten geschoold, zodat zij zelf in de klas aan de hand van het raamwerk en de meetinstrumenten met de ontwikkeling van bèta-denken aan de slag kunnen.  

Effecten op talentbevordering en keuzeprocessen vervolgopleiding

Gedurende drie jaar worden leerkrachten van deelnemende scholen geprofessionaliseerd en worden de effecten van de onderwijsinterventies op het gebied van bèta-denken longitudinaal gevolgd en vergeleken met een controlegroep. De ontwikkeling van bèta-talenten, houdingen, motivaties en beeldvorming worden gemeten, evenals de invloed hiervan op beroepsbeelden en keuzeprocessen.

Gewenst eindresultaat

  • Concreet en werkbaar raamwerk voor talentbevordering op het gebied van bèta-denken
  • Gerichte nascholingstrajecten met richtlijnen voor onderwijsinterventies
  • Gevalideerde en handzame meetinstrumenten voor het meten en volgen van bèta-talenten van kinderen en hun keuzeprocessen bij en beeldvorming ten aanzien van vervolgopleidingen

 

In het basisonderwijs hebben leerkrachten een sterke behoefte aan vakoverschrijdende ondersteuning bij het stimuleren van de onderzoek- en ontwerptalenten van leerlingen. Tim Post, onderzoeker aan de Universiteit Twente, verzorgt onder leiding van prof. Juliette Walma van der Molen een nascholingsprogramma voor de teams van zes basisscholen in de regio Overijssel om in deze behoefte te voorzien. De effecten van het programma op de schoolontwikkeling worden door de onderzoekers over meerdere jaren onderzocht. In deze video nemen we een kijkje bij van één van de deelnemende basisscholen, Daltonschool De Rank in Hengelo. Enkel leerkrachten, de directeur, en Tim Post vertellen vanuit hun eigen perspectief over de voorlopige opbrengsten en uitdagingen van het programma.

Partners

  • Universiteit Twente
  • Saxion
  • 6 basisscholen in de regio Enschede

Looptijd 

September 2013 - September 2019

Publicaties

Als onderdeel van dit onderzoeksproject zijn een aantal publicaties en een blogserie over nieuwsgierigheid in de klas verschenen. Lees hier alle publicaties naar aanleiding van het onderzoek naar Bèta-denken in het onderwijs.

Onderzoekers