Bèta Burgerschap in de praktijk

Bèta Burgerschap in de praktijk

14 Feb 2020

Inmiddels zijn er steeds meer scholen die Bèta Burgerschap integreren binnen hun onderwijs. Maar wat zijn de effecten van het lesgeven volgens deze principes? Deze vraag is onderzocht in het TechYourFuture project ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’.

De uitkomsten en ervaringen van het deelonderzoek naar de groei van bèta en technologische kennis met Bèta Burgerschap worden beschreven in het nieuw verschenen artikel door Jory Tolkamp en Lida Klaver. Zo komt naar voren dat leerlingen die meedoen aan Bèta Burgerschap kennis opdoen van bèta en technologische principes, om die vervolgens te gebruiken bij het ontwerpen van een oplossing voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk. Het opdoen van kennis over bèta- en technologische concepten die ten grondslag liggen aan het vraagstuk is belangrijk en kan worden aangeboden door bijvoorbeeld leerlingen instructie te geven, een bedrijfsbezoek of gastles te organiseren of door leerlingen zelf op onderzoek uit te laten gaan.

Lees hier het volledige artikel

Bèta Burgerschap op Jenaplanschool Heerde – een inspirerend praktijkvoorbeeld

Jenaplanschool Heerde is vanaf het begin bij het project betrokken en heeft inmiddels al enkele jaren ervaring met het werken volgens de principes van Bèta Burgerschap en groepsgewijs probleem oplossen. De manier waarop de leerkrachten Miriam Rave, Marianne Bosch-Major en Mariël Bastiaan dit hebben geïntegreerd binnen hun onderwijs kan als inspiratie dienen voor andere scholen.


De thema’s voor maatschappelijke vraagstukken ontstaan vaak tijdens de kringgesprekken, maar ook een krantenartikel of een nieuwsbericht kan aanleiding geven tot een dergelijk thema. De Jenaplanschool Heerde staat in het buurtschap Hoorn en ligt midden tussen de landerijen. Op dit moment zijn de boerenprotesten ook daar hoorbaar en dan ligt het vraagstuk ‘stikstof’ voor de hand. Bij de start van het project hebben de leerlingen hun voorkennis opgehaald en nieuwsgierige vragen gesteld om daarna op zoek te gaan naar antwoorden.

In de les die twee collega’s van TechYourFuture hebben bijgewoond, hebben de leerlingen nagedacht over de verschillende actoren die een belang hebben bij een mogelijke oplossing van het probleem. In groepjes hebben ze vanuit één van de actoren het probleem benaderd en hebben ze aanvullende informatie opgezocht. De antwoorden op de onderzoeksvragen worden niet alleen binnen school gezocht, maar worden ook neergelegd bij deskundigen, de agrariërs. De leerlingen halen niet alleen de wereld (de agrariër) de school in, maar zullen ook de wereld ingaan (een bedrijfsbezoek) om hun antwoorden te vinden. In volgende lessen zullen de actoren bijeenkomen om tot een groepsgewijze oplossing voor het probleem proberen te komen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van alle actoren.  

 

Wil je meer weten over Bèta Burgerschap in het onderwijs of wil je dit zelf inzetten binnen je school, lees dan het impactinterview met Jenaplanschool Heerde of OBS de Zwaluw en vraag het praktijkboek ‘Beta en technologie in burgerschapsonderwijs’ aan via onze website!