Artikel verschenen: Measuring Pupils’ Attitudes Towards Socioscientific Issues

Artikel verschenen: Measuring Pupils’ Attitudes Towards Socioscientific Issues

5 Jan 2021

Verschenen  in Science & Education (26 november, 2020): Measuring Pupils’ Attitudes Towards Socioscientific Issues: Development and Validation of a Questionnaire door Lida Klaver en Juliette Walma van der Molen.

Bij Bèta-Burgerschap leren leerlingen groepsgewijs maatschappelijk-technologische vraagstukken (i.e., socioscientific issues, SSI) oplossen. Met deze vraagstukken worden thema’s bedoeld die gaan over complexe maatschappelijke of technologische ontwikkelingen die vaak leiden tot ethische dilemma’s (zoals gentechnologie, textielindustrie, of klimaatverandering).

Om houdingen ten opzichte van SSI van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs betrouwbaar en valide te meten, is de Pupil’s Attitudes towards Socio-Scientific Issues (PASSI) vragenlijst ontwikkeld.

Het gaat hierbij niet om houdingen ten opzichte van de inhoud (bijvoorbeeld iemands overtuigingen over of gevoelens bij klimaatverandering), maar om houdingen ten opzichte van gedrag (bijvoorbeeld overtuigingen over of gevoelens bij het nadenken over klimaatverandering). Dit gedrag kan bijvoorbeeld het onderzoeken van SSI, oplossingen bedenken voor SSI en discussiëren, leren of nadenken over SSI zijn. Op basis van de literatuur zijn de onderzoekers gekomen tot een negental houdingen ten opzichte van SSI. Ten eerste cognitieve houdingen: het belang inzien van bestuurlijke organisaties, jezelf, leren op school en Wetenschap & Technologie voor het oplossen van SSI. Ten tweede affectieve houdingen: je zorgen maken over SSI en plezier hebben in het bezig zijn met SSI. En ten slotte houdingen die te maken hebben met de mogelijkheden die iemand ziet voor of het gevoel van controle over de eigen acties: self-efficacy, collective-efficacy en afhankelijkheid van anderen bij het bezig zijn met SSI.

De negen houdingen zijn vertaald naar 48 stellingen. Kinderen en jongeren hebben vaak geen idee bij de betekenis van termen als of ‘maatschappelijk-technologische vraagstukken’ of ‘socioscientific issues’. In de vragenlijst is daarom de term ‘wereldproblemen’  gebruikt. Om de vragenlijst te valideren is deze afgenomen bij 1370 leerlingen (tussen 8 en 15 jaar). De analyses bevestigden dat acht van de houdingen die de onderzoekers wilden meten ook echt valide en betrouwbaar met de vragenlijst gemeten kunnen worden. Alleen de houding ‘belang van W&T voor het oplossen van SSI’, was niet onderscheidbaar. De uiteindelijke gevalideerde vragenlijst bestaat uit 27 stellingen die de acht houdingen meten.

Het artikel Measuring Pupils’ Attitudes Towards Socioscientific Issues. Development and Validation of a Questionnaire van Lida Klaver en Juliëtte Walma van der Molen beschrijft de ontwikkeling van de PASSI vragenlijst en de resultaten van de validatiestudie.

Klik hier voor de website waar het artikel dat is gepubliceerd op 26 november 2020 is te downloaden.