Artikel verschenen: Ontwikkeling toolbox om vrouwen voor STEM-studies te behouden

Artikel verschenen: Ontwikkeling toolbox om vrouwen voor STEM-studies te behouden

7 Jan 2020

Vanuit het project Gender include IT - een toolbox om vrouwen te behouden voor techniek en IT is een nieuw artikel verschenen in het decembernummer (2019) van het tijdschrift Onderwijs Innovatie. 

In het artikel worden de uitkomsten beschreven van het betreffende onderzoeksproject. De drie belangrijkste fatcoren voor voortijdige uitstroom van vrouwen uit STEM-studies wordt besproken, en welke interventies en tools nodig zijn om deze voortijdige uitstroom te beperken. In 2020 komt de toolbox beschikbaar voor STEM-studies en het -werkveld.

Bekijk hier het online artikel 'Ontwikkeling toolbox om vrouwen voor STEM-studies te behouden' in het tijdschrift Onderwijs Innovatie. 

Het artikel is geschreven door Symen van der Zee, Monique Rouweler, Sjiera de Vries, Caroline Oosterkamp, Aagje Voordouw en Inge Strijker. 

Symen van der Zee is lector Wetenschap en Technologie in het onderwijs bij Saxion University of Applied Sciences, Monique Rouweler is onderzoeker bij het lectoraat Wetenschap en Technologie in het onderwijs bij Saxion University of Applied Sciences, Sjiera De Vries is lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid aan de hogeschool Windesheim, Caroline Oosterkamp is onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid aan de hogeschool Windesheim, Aagje Voordouw is onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid aan de hogeschool Windesheim en Inge Strijker is onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid aan de hogeschool Windesheim.