Artikel ‘Learning community Gas Erop!’ in special van Twentevisie

Artikel ‘Learning community Gas Erop!’ in special van Twentevisie

27 Mar 2020

In maart 2020 verscheen er een uitgave van het blad Twentevisie met een special over ‘jongeren en techniek’. Hierin is ook een artikel van het TechYourFuture project ‘Gas Erop! Leergemeenschappen in de installatiebranche’ opgenomen.

Het project richt zich onder leiding van projectleiders Dr. Stephan Corporaal en Dr. Maaike Endedijk op het ontwikkelen van learning communities in de installatiebranche waarin leren, werken en innoveren slim met elkaar gecombineerd worden. Installateurs worden voorbereid op de nieuwe werkrealiteit die ontstaat vanwege ontwikkeling m.b.t. energietransitie. Ze leren werk, leer- en organisatiekenmerken zo in te richten dat leren en ontwikkelen in de techniek ‘als vanzelf’ gaat en beklijft. Learning communities wordt vormgegeven in een samenwerking tussen bedrijven en experts op het gebied van (installatie)techniek, HRM en HRD vanuit Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim en het ROC van Twente.

Verder staan er in het Twentevisie blad ook interessante publicaties van o.a. Dr. Symen van der Zee (onderzoeker en lid van de Academic Board TechYourFuture) over de werkzaamheden van zijn lectoraat op het gebied van Wetenschap en Techniek en Ton Beune (programma directeur Techniekpact Twente) over de rol van Techniekpact Twente waar TechYourFuture ook nauw bij betrokken is. Ook is het interview met Marieke Rinket een aanrader om te lezen, waarin zij vertelt over de ontwikkelingen in het vmbo als onderdeel van Sterk Techniek Onderwijs.

Download

Via deze link is het Twentevisie blad te downloaden. Op pagina 16 en 17 is het artikel van ‘Learning community Gas Erop!’ te lezen.