Artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders

15 Oct 2021

In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is recent het artikel 'De ontwikkeling van een analysekader voor
het evidence informed herontwerpen van W&T-onderwijs' gepubliceerd, door dr. Symen van der Zee, Marit Benes MSc. en dr. Martine Gijsel.  

In dit recent verschenen artikel wordt de ontwikkeling van een analysekader voor het evidence informed herontwerpen van W&T-onderwijs toegelicht:

Pabo’s dienen ervoor te zorgen dat toekomstige leraren in staat zijn onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) te verzorgen. Aangezien meer dan driekwart van de scholen werkt met een methode op het gebied van W&T, is het belangrijk dat aanstaande leraren leren de kwaliteit van dit materiaal wetenschappelijk geïnformeerd te analyseren en te verbeteren. In deze ‘good practice’-beschrijving wordt de opzet en uitvoering van een project rondom het wetenschappelijk geïnformeerd analyseren van W&T-leermateriaal besproken. De stappen die zijn gevolgd in dit project, worden stuk voor stuk toegelicht. Na het belichten van iedere stap wordt steeds uitgewerkt hoe ermee gewerkt kan worden in de lerarenopleiding. Hiertoe worden steeds concrete opdrachtsuggesties geboden. De voorgestelde opdrachten zorgen voor de integratie van theorie en praktijk, en dragen bij aan de systematische en doelgerichte bevordering van de vakinhoudelijke, pedagogisch-didactische alsook onderzoekscompetenties van aanstaande leraren basisonderwijs. Door de opdrachten op te nemen in het pabo-curriculum wordt bijgedragen aan meer en beter evidence geïnformeerd onderwijs op de pabo én in het basisonderwijs.

Lees hier het volledige artikel.

In het TechYourFuture-onderzoek ‘Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T-onderwijs’ hebben de onderzoekers een kijkwijzer ontwikkeld, die door scholen kan worden aangewend om te analyseren welk W&T aanbod het beste aansluit op de visie en specifieke behoeftes van de school. Meer informatie over het onderzoek staat op de projectpagina