Proost! Succesvolle afronding van de train-de-trainer W&T expert binnen besturen

Proost! Succesvolle afronding van de train-de-trainer W&T expert binnen besturen

25 Jan 2022

Op 25 januari was de laatste bijeenkomst van de train-de-trainer 'W&T expert binnen schoolbesturen'. Tijdens deze pilot werden maar liefst zeven W&T experts opgeleid. Zij werken binnen de schoolbesturen Stichting KOE, Consent, VCO Oost-Nederland (alle regio Enschede) en Varietas (regio Almelo-Deventer).
Tijdens de training leerden de deelnemers hoe ze met het W&T Kompas scholen binnen hun eigen bestuur kunnen ondersteunen bij het inbedden van Wetenschap en Technologie.  Om deze eerste pilot feestelijk af te sluiten werd na afloop 'online geproost' en werden de deelnemers gefeliciteerd door de heer Tijs de Bree, gedeputeerde van de Provincie Overijssel.

Door het aanstellen van een W&T expert is er altijd een laagdrempelig aanspreekpunt binnen het bestuur waar scholen terechtkunnen voor vragen rond W&T. De W&T experts vormen bovendien een belangrijke spil in verschillende netwerken. Ze zijn de linking pin tussen de scholen en het stichtingbestuur. Tegelijkertijd vervullen zij ook een belangrijke makel- en schakelrol tussen de scholen onderling en het externe netwerk van W&T aanbieders en partners zoals vo-scholen, bedrijven en gemeenten. 

Marijke de Bruin, W&T expert voor stichting VCO Oost-Nederland: “Als W&T-expert wil ik graag bij zoveel mogelijk po-scholen het W&T Kompas afnemen. Om zo te bereiken dat ze het belang van W&T inzien en daar een visie op gaan baseren.” 

Marit Kruiskamp, kwaliteitsmedewerker van stichting KOE in Enschede:"Bij ons is het W&T Kompas opgenomen in onze kwaliteitszorgcyclus, bij alle scholen wordt het W&T Kompas eens in de 4 jaar afgenomen. Zo zorgen we ervoor dat W&T aandacht blijft krijgen binnen de scholen."

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel draagt W&T een warm hart toe. De kinderen van nu zijn de technoici van de toekomst en die hebben we hard nodig om de ambitie te realiseren: samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt in 2023. De doorontwikkeling van W&T als basisvaardigheid voor jongeren ligt daar als één van de acties onder. De provincie zet zich hier op meerder fronten voor in. Het financieel ondersteunen van deze pilot is daar een voorbeeld van.  Maar ook scholen die nog geen eigen W&T expert hebben kunnen rekenen op steun van de provincie. Zij kunnen een voucher ter waarde van 500 euro aanvragen om het W&T Kompas te laten afnemen door een W&T expert. 

Ook meedoen?

In september 2022 starten we met een tweede pilot en mogelijk een derde pilot waarin we W&T experts gaan opleiden om binnen hun schoolbestuur of scholenkoepel de rol van W&T expert te gaan vervullen. Door de financiële bijdrage van de provicnie Overijssel kunnen wij deze training kostenloos aanbieden. Schoolleiders, bestuurders en leerkrachten en anderen die hierin geinteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Marieke Krakers: m.m.krakers@saxion.nl