Adaptiviteit in techniekonderwijs

Adaptiviteit in techniekonderwijs

Technici staan steeds vaker voor uitdagingen door nieuwe of snel veranderende technologieën. Werkgevers benoemen adaptief vermogen als een van de belangrijkste competenties van afgestudeerde technici. Maar wat is adaptief vermogen precies? Onderzoek naar het operationaliseren van het begrip adaptief vermogen is tot nu toe geïsoleerd binnen een aantal disciplines uitgevoerd.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit vooronderzoek is bijgedragen aan de conceptualisering van adaptief vermogen gebruikmakend van een combinatie van verschillende disciplines (filosofie, hrm, psychologie en onderwijskunde). Het doel was het formuleren van een theoretisch en praktisch gestoeld kader waarmee het onderwijs ondersteund kan worden om technici beter voor een onzekere toekomst op te leiden.

Onderzoeksvragen

  • Hoe kunnen we het begrip adaptief vermogen goed reconstrueren/ formuleren, zowel vanuit literatuur, maar zeker ook vanuit praktische invalshoek (wat vraagt de technische arbeidsmarkt precies)?
  • Hoe wordt er in hoger onderwijs met deze invulling van adaptief vermogen omgegaan en welke aanwijzingen zien we voor het ontwikkelen van deze competentie in technologie onderwijs? 

Opbrengsten

  • Een publicatie met daarin beschreven: (1.) een conceptueel en analysekader adaptief vermogen en (2.) casebeschrijvingen over het stimuleren van adaptief vermogen in techniekonderwijs.
  • Een bijbehorende factsheet die handvatten geeft aan onderwijsprofessionals en managers voor het stimuleren van adaptief vermogen van studenten en medewerkers.
  • Een podcast

Bekijk de pagina 'Kennis uit onderzoek' waarop de opbrengsten gedeeld worden.

Ga naar Kennis uit onderzoek

 Partners

  • Universiteit Twente
  • Saxion

Looptijd

oktober 2020 – november 2021

Onderzoekers