Adaptiviteit in techniekonderwijs

Adaptiviteit in techniekonderwijs

Technici staan steeds vaker voor uitdagingen door nieuwe of snel veranderende technologieën. Werkgevers benoemen adaptief vermogen als een van de belangrijkste competenties van afgestudeerde technici. Maar wat is adaptief vermogen precies? Onderzoek naar het operationaliseren van het begrip adaptief vermogen is tot nu toe geïsoleerd binnen een aantal disciplines uitgevoerd.

Doel van het onderzoek

Tijdens dit vooronderzoek wordt bijgedragen aan de conceptualisering van adaptief vermogen gebruikmakend van een combinatie van verschillende disciplines (filosofie, hrm, psychologie en onderwijskunde). Het doel is het formuleren van een theoretisch en praktisch gestoeld kader waarmee het onderwijs ondersteund kan worden om technici beter voor een onzekere toekomst op te leiden.

Onderzoeksvragen

  • Hoe kunnen we het begrip adaptief vermogen goed reconstrueren/ formuleren, zowel vanuit literatuur, maar zeker ook vanuit praktische invalshoek (wat vraagt de technische arbeidsmarkt precies)?
  • Hoe wordt er in hoger onderwijs met deze invulling van adaptief vermogen omgegaan en welke aanwijzingen zien we voor het ontwikkelen van deze competentie in technologie onderwijs? 

Beoogde opbrengsten

  • Een conceptueel en analysekader adaptief vermogen.
  • Casebeschrijvingen over het stimuleren van adaptief vermogen in techniekonderwijs.
  • Een podcast en een bijbehorende factsheet die handvatten geeft aan onderwijsprofessionals voor het vormgeven van techniekonderwijs waarin adaptief vermogen van technici kan worden ontwikkeld.

De resultaten zullen gebruikt worden in een plan van aanpak voor een vervolgproject waarin de opgedane kennis toegepast en getest wordt in de praktijk.

Partners

  • Universiteit Twente
  • Saxion

Looptijd

oktober 2020 – juni 2021

Podcast

In mei 2021 is een podcast verschenen waarin Luuk Collou (Associate lector Human Capital & Strategic HRM, Saxion), Ciano Aydin en Kariene Woudt-Mittendorff het begrip adaptiviteit met elkaar spreken, vanuit hun eigen invalshoek. De podcast is hier te luisteren.

Onderzoekers