Aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge baanzoekers

Aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge baanzoekers

Hoe ervaren jonge technici in hun eerste werkzame jaren in de techniek, de baan- en organisatiekenmerken die in relatie staan met baan- en organisatie aantrekkelijkheid? Op die vraag vindt Stephan Corporaal met zijn onderzoek een antwoord. Dit project levert praktische kennis en tools op, zodat technische organisaties beter jonge technici kunnen werven. Jonge technici die 1-5 jaar werkzaam zijn in de technische sector zijn gevolgd. Op basis daarvan zijn best practices en don’t do’s verkend en beschreven voor het verhogen van de wervingskracht voor jonge technici in de technische sector.

Doelstellingen

Gedurende vijf jaar deed Corporaal onderzoek naar de ondervindingen en meningen van (aankomende) jonge technici op werk- en organisatievoorkeuren door middel van focusgroep discussies, interviews en vragenlijsten. Op de volgende vragen werd antwoord gezocht: wat vinden jongeren die een technische opleiding doen of hebben gedaan belangrijk in hun baan? In hoeverre komt het werkaanbod in de techniek tegemoet aan die voorkeuren? Hoe verhogen organisaties hun aantrekkingskracht voor jonge technici?

Doelgroep

 • 1100 aankomende technici (vmbo, hbo en wo) 
 • 1200 jonge technici werkzaam in de IT, maakindustrie en hightech 
 • 60 starters (werden intensief gevolgd gedurende hun eerst werkzame jaar)

Belangrijkste conclusies

Generatie Y interpreteert veelgebruikte werktermen vaak anders dan doorgaans gebruikelijk is. Neem het begrip uitdaging. Veel mensen linken dat aan nieuwe dingen leren. Jongeren doen dat ook, maar ze vinden daarnaast dat je bestaande kennis toepassen een belangrijke voorwaarde is voor uitdagend werk.

Dit geldt ook voor het begrip autonomie. Voor veel Nederlands betekent dit zelfstandigheid en vrijheid. Jongeren associëren dit begrip ook met die termen maar de definitie duidelijkheid over de uit te voeren taak voegen ze eraan toe: pas als je weet wat je moet doen, kun je autonoom werken. Jongeren willen goede begeleiding en enige structuur. Ze zijn best conservatief.

Jongeren zien doorgroeien niet alleen als opklimmen in de hiërarchie van een bedrijf. Ze associëren dit ook met andere functies bekleden op het niveau waar je al werkt om zo je vleugels uit te slaan en weer bij te leren.

Fysieke werkplek: een donkere, slecht onderhouden ruimte die jongeren in hun stage veelal tegenkomen schrikt af. Jongeren hechten veel waarde aan hun werkplek. Ze ervaren het als teken van erkenning en vertrouwen.

Aanbevelingen voor bedrijven

 • Denk in ontwikkelingstrajecten in plaats van functies
 • Maak gebruik van specifiekere wervingscommunicatie
 • Bied duidelijkheid en structuur in plaats van 'het nieuwe werken'
 • Breng jongeren en het hoger management bij elkaar door informele sessies
 • Stop jongeren tijdens een stage niet ergens in een kelder of donker hok, maar maak ze onderdeel van je team

Partners

 • TechniekTalent.nu
 • Open Universiteit Heerlen
 • Randstad Nederland
 • Trimm Enschede

Looptijd

Afgerond (september 2014 – december 2015)

Publicaties

Dit project heeft naast een tweetal artikelen in gerenomeerder tijdschriften ook het ebook 'Wat jongeren écht willen van werkgevers in de techniek opgeleverd.  Alle publicaties over aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge baanzoekers kunt u downloaden op deze pagina.

Producten

Scan Aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge medewerkers
Jonge technici hebben andere behoeften en wensen dan hun oudere collega’s. Wat verwacht ‘de jeugd van tegenwoordig’ van een baan en van een werkgever? Om bedrijven te helpen hierop aan te sluiten ontwikkelde TechniekTalent.nu in samenwerking met TechYourFuture de Scan Aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge medewerkers.

Onderzoekers