Aantrekkelijk bèta-onderwijs met Docent Ontwikkel Teams

Aantrekkelijk bèta-onderwijs met Docent Ontwikkel Teams

Docenten zijn een belangrijke factor bij de beeldvorming van bètavakken bij leerlingen. Hierdoor hebben zij ook veel invloed op keuzeprocessen voor bèta. Het is daarom van belang dat leerkrachten werken aan hun eigen professionele groei en op de hoogte blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen binnen (bèta)vakgebieden. Zo zijn zij beter in staat om actuele vakkennis over te dragen.

Professionele ontwikkeling met DocentOntwikkelTeams (DOTs)

In Twente is voor de professionele ontwikkeling van bètadocenten een model ontwikkeld van DocentOntwikkelTeams (DOTs). Deze DOTs bestaan uit leraren van verschillende scholen en komen maandelijks bij elkaar onder begeleiding van een professional. Samen werken zij aan het ontwikkelen van modern en actueel lesmateriaal.

DOTs hebben veel potentie. Het lesmateriaal dat in DOTs ontwikkeld wordt heeft de unieke eigenschap dat docenten het zelf hebben gemaakt. Dit vergroot de kans dat docenten het daadwerkelijk gebruiken in de klas. De lessen worden hierdoor interessanter voor de leerlingen én voor de docenten. Tegelijkertijd dragen DOTs bij aan de professionele ontwikkeling van docenten. Door samen te werken aan concreet materiaal ontwikkelen ze bijvoorbeeld moderne kennis over hun vakgebied, vaardigheden met ontwerpen van onderwijs en een waardevol netwerk van collega’s en wetenschappers.

Succesfactoren en opbrengsten

Uit evaluaties blijkt dat deelnemers de DOTs gemiddeld erg waarderen. Toch blijkt dat niet alle DOTs even goed functioneren. Daarom is er meer onderzoek nodig om deze vorm van professionele ontwikkeling een goede theoretische en praktische basis te geven. Vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn:

  1. Hoe kan het functioneren van DOTs in kaart gebracht worden?
  2. Welke factoren zijn bevorderend voor het functioneren van DOTs? 
  3. Hoe kunnen de opbrengsten van DOTs geoptimaliseerd worden door bepaalde factoren te controleren?

Eindresultaat

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en kunnen we met trots melden dat Floor Binkhorst de eerste onderzoeker is die gepromoveerd is op een TechYourFuture onderzoek.

De resultaten van het onderzoek heeft Floor uitgebreid beschreven in haar proefschrift. Een toegankelijke samenvatting van de resultaten en tevens een hele mooie handreiking staan in de praktische handleiding 'connecting the DOTs, een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams.

Lees hier meer over de praktische handleiding 'Connecting the DOT's, een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams'.

Hier vindt u ook links naar interessante artikelen over de opbrengsten van dit onderzoek

Partners

Looptijd 

Mei 2013 - Augustus 2017

Onderzoekers