Aansluiting gezocht: afstemming tussen behoeftes van technische MKB-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici

Aansluiting gezocht: afstemming tussen behoeftes van technische MKB-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Aansluiting gezocht was er behoefte aan een nader onderzoek naar de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. De centrale vragen in dit onderzoek zijn: hoe kunnen MKB bedrijven effectief HR beleid voeren zodat zij een meer aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge technici? En hoe kan het techniekonderwijs beter ingericht worden zodat deze aansluit op de behoefte van technische MKB bedrijven? 

Vooronderzoek

Van december 2013 tot juli 2014 is er een vooronderzoek uitgevoerd: 'Aansluiting gezocht: Onderzoek naar de kennislacunes rond de regionale technische arbeidsmarkt'.

Ga naar Vooronderzoek

 

Doelstellingen

  1. Het ontwikkelen van concrete instrumenten voor MKB bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de instroom en het optimaal inzetbaar houden van jonge technici.
  2. Het ontwikkelen van concrete instrumenten waarin de dialoog tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en technici gefaciliteerd wordt met als doel om de aansluiting tussen (regulier) techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Wat zoeken jongeren en bedrijven?

In het onderzoek 'Aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge baanzoekers' is in kaart gebracht wat de werk- en organisatievoorkeuren van techniekscholieren zijn. Daarnaast is er behoefte om te weten welke eisen werkgevers stellen ten aanzien van jonge technici die vers van de opleiding komen. Dit onderzoek laat zien dat werkgevers behoefte hebben aan een schaap met vijf poten. Ze zoeken een jonge technicus die kennis heeft over het eigen vakgebied én bredere vakoverstijgende kennis, hele specifieke inhoudelijke technische vaardigheden bezit én meer brede 21st century skills, een proactieve houding heeft én aanpassingsvermogen. Gelukkig zien we ook dat bedrijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen onderwijs en werkveld zien om deze skills verder te ontwikkelen. Dat vraagt wel om een goede afstemming tussen techniekopleiding en technisch bedrijf. De door ons ontwikkelde instrumenten kunnen daaraan bijdragen. 

Partners

  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Saxion 
  • ROC Aventus 
  • Koninklijke Metaalunie 
  • Hemmink BV Electrotechniek 

Looptijd

Februari 2015 – September 2018

Opbrengsten

Het onderzoek heeft onder andere twee scans opgeleverd: de HR scan en de Skills of the future scan.

Ga naar Scans


Naar aanleiding van het onderzoek zijn er daarnaast verschillende publicaties uitgebracht waarin de resultaten van het onderzoek staan beschreven. Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie over het onderzoek en, wetenschappelijke- en praktijkpublicaties geplaatst. 

Ga naar Kennis uit onderzoek

Onderzoekers