Aankondiging Praktijkboek Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs

Aankondiging Praktijkboek Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs

5 Dec 2019

‘Moet de snackbar in het dorp subsidie krijgen om insectenburgers te promoten?’ ‘Als we in Nederland van het gas af moeten, kunnen we dan beter zonneboilers of warmtepompen gebruiken?’ 

Met dit soort maatschappelijk-technologische vraagstukken krijgen we in de toekomst steeds meer te maken. Door leerlingen toe te rusten met de juiste kennis, vaardigheden en houdingen ten opzichte van maatschappelijk-technologische vraagstukken bereiden we ze voor op die toekomst. Met Bèta Burgerschap nodigen we leerlingen uit kritisch mee te denken over maatschappelijke vraagstukken en leren leerlingen groepsgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor deze vraagstukken. 

In het nieuwe praktijkboek 'Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs' wordt de aanpak van Bèta Burgerschap stapsgewijs toegelicht. Het praktijkboek biedt inzichten en concrete leeractiviteiten die basis- en middelbare scholen handvatten geven om zelf aan de slag te gaan met Bèta Burgerschap. Het praktijkboek komt voort uit het TechYourFuture project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ waarin de aanpak van Bèta Burgerschap is ontwikkeld. We zijn met recht trots dit boek te mogen aankondigen.

Vraag nu aan!

 

Het praktijkboek is digitaal gratis beschikbaar.

Liever een papieren versie? Deze is te verkrijgen tegen kostprijs (€8,50 incl. BTW, excl. verzendkosten). 

Beide versies zijn aan te vragen via dit aanvraagformulier. 

Met dank aan

Auteurs

Laurence Guérin (lector Wereldburgerschap Haagse Hogeschool), Lida Klaver (docent-onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs Hogeschool Saxion), Jory Tolkamp (docent-onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs Hogeschool Saxion)

Partners

Projectteamleden (Universiteit van Twente, Hogeschool Saxion), leraren en schoolleiders van de deelnemende scholen, betrokken technische bedrijven, landelijke onderwijsvernieuwingsverenigingen en Techniekpact Twente.