Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffietafelboek over W&T en OOL op de basisschool

Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffietafelboek over W&T en OOL op de basisschool

W&T en OOL
Veel basisscholen vinden Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend leren  (OOL) belangrijk. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen én naar de rol die zij nu en straks kunnen spelen in onze samenleving. Door de nieuwsgierigheid te stimuleren en een onderzoekende en ontwerpende houding te ontwikkelen, helpen we ze hun talenten te ontdekken en bereiden we ze voor op de wereld van morgen. Toch vinden veel leerkrachten het nog lastig om W&T in te passen in hun onderwijsprogramma.

In het onderzoeksproject Systeemdoorbrekende W&T benadering is aan duurzame samenwerking tussen basisscholen en technische bedrijven gewerkt. Dit is gedaan door middel van boundary crossing. Boundary crossing houdt in dat wanneer twee organisaties met heel verschillende doelstellingen, werkwijzen en organisatieculturen met elkaar gaan samenwerken, zij grenzen moeten overschrijden. Ook kan er een ‘boundary object’ ingezet worden, zoals een 3D-printer, waarmee de school gebruikt maakt van de expertise van het bedrijf. 

De ervaringen en andere tips over W&T en OOL zijn gebundeld in een koffietafelboek. Dit boek kan letterlijk op de koffietafel in de lerarenkamer worden neergelegd en fungeren als boundary object. Het koffietafelboek nodigt uit tot bladeren, discussies over OOL en toepassen in de eigen klas. 

Vraag aan

Vraag hier het koffietafelboek 'Hoeveel thee drinken we eigenlijk?' aan. Of bekijk hier een preview.