Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffietafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool

Hoeveel thee drinken we eigenlijk? Een koffietafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool

 

19-04-2018

Veel basisscholen vinden Wetenschap en Technologie (W&T) en Onderzoekend en Ontwerpend leren  (OOL) belangrijk. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen én naar de rol die zij nu en straks kunnen spelen in onze samenleving. Door de nieuwsgierigheid te stimuleren en een onderzoekende en ontwerpende houding te ontwikkelen, helpen we ze hun talenten te ontdekken en bereiden we ze voor op de wereld van morgen. Toch vinden veel leerkrachten het nog lastig om W&T in te passen in hun onderwijsprogramma.

In het onderzoeksproject Systeemdoorbrekende W&T benadering is aan duurzame samenwerking tussen basisscholen en technische bedrijven gewerkt. Dit is gedaan door middel van boundary crossing. Boundary crossing houdt in dat wanneer twee organisaties met heel verschillende doelstellingen, werkwijzen en organisatieculturen met elkaar gaan samenwerken, zij grenzen moeten overschrijden. De twee organisaties moeten zich in elkaar verdiepen, werkroutines coördineren, het perspectief van de ander in nemen, en uiteindelijk praktijken veranderen. Binnen het project is samen met basisscholen in Zwolle en Almere nagegaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van verschillende strategieën om over de grens te gaan. Het bedrijf kan bijvoorbeeld een ‘boundary object’ naar de school sturen, zoals een 3D-printer, waarmee de school onderwijs gaat maken. De leerlingen kunnen naar het bedrijf toegaan om daar, als ware ze werknemer, bij te dragen aan het bedrijfsproces, bijvoorbeeld om een robot te helpen ontwerpen voor een amusementspark. En scholen en bedrijven kunnen samen een ruimte inrichten met ‘echte dingen’ die leerlingen, pabostudenten en leerkrachten uitdagen tot onderzoekend en ontwerpend leren. 

De ervaringen en andere tips over W&T en OOL zijn gebundeld in een koffietafelboek. Dit boek kan letterlijk op de koffietafel in de lerarenkamer worden neergelegd en fungeren als boundary opject. Het koffietafelboek nodigt uit tot bladeren, discussies over OOL en toepassen in de eigen klas. 

Bekijk een preview van het koffietafelboek. Geïnteresseerd in het complete koffietafelboek? Neem contact op via info@techyourfuture.nl. 

Gerelateerde artikelen


Drs. M. (Manon) Schrijnemaekers

Drs. M. (Manon) Schrijnemaekers

instroomcoördinator Windesheim

06 47770666

Dr. N. (Nicole) van Aar-Heinsman

Dr. N. (Nicole) van Aar-Heinsman

docent / onderzoeker Windesheim

088 4698769

Dr. J. (Hanno) van Keulen

Dr. J. (Hanno) van Keulen

lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding Windesheim Flevoland

088 4697282