Taalgericht W&T-onderwijs: Bijeenkomst met pabodocenten

Taalgericht W&T-onderwijs: Bijeenkomst met pabodocenten

 

21-12-2017

De deelnemers van de blended learning-cursus taalgericht wetenschap- en techniek (W&T-)onderwijs hebben elkaar voor het eerst in het echt ontmoet op dinsdag 12 december in Utrecht. Ondanks het winterweer kwamen 14 pabo-docenten van acht pabo’s uit het hele land (en België!) bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over de integratie van taal en W&T in het pabocurriculum. De integratie begint al bij de deelname, want van bijna elke hogeschool waren zowel taal- als W&T-docenten aanwezig. De bijeenkomst is gerelateerd aan het TechYourFuture project Taal en Technologie. 

Integratie?

Begonnen werd met een korte voorstelronde en een verzameling van ervaringen: In hoeverre is jullie eigen onderwijs op de pabo geïntegreerd? Opvallend was dat nergens volledige integratie van deze (of andere) vakken werd genoemd, maar dat wel iedereen heel druk is om een beweging te maken richting een vorm van integratie. Zo werd een voorbeeld gegeven van duo-colleges waarbij een taaldocent en W&T-docent samen voor de klas staan. Het gesprek ging vervolgens over visie (Is volledige integratie wel wenselijk?) en over praktische  belemmeringen, zoals een passende planning van vakken die geïntegreerd kunnen worden – ze moeten wel in hetzelfde semester op de agenda staan. Vaak echter zijn belemmeringen nog niet eens in beeld, maar is eerst een vorm van bewustzijn nodig om aan integratie te kunnen beginnen. Een docent (W&T) verwoordt het als volgt:

‘Ik realiseer me nu dat ik bij het onderwerp verhalend ontwerpen nooit eerder contact zocht met de taal-collega’s op mijn eigen opleiding’

Blended learning

Deze bijeenkomst was de eerste na een reeks online modules en uitwisseling in de blended learning omgeving, ontwikkeld door experts van Saxion, iPabo en Eduseries. De deelnemers vonden het van toegevoegde waarde om elkaar ook in het echt te zien en spreken. De voorbereidingen die elk had getroffen waren gedaan op basis van de inhoudelijke informatie die in de online-omgeving was uitgewisseld.

‘Ik denk dat juist door de blended learning-opzet, we snel naar de inhoud konden gaan’

Kennisuitwisseling

In de bijeenkomst werd door deelnemers vanuit veel opleidingen een korte presentatie gegeven van een good practice  op het vlak van taalgericht W&T-onderwijs. Dat gebeurde zowel op strategisch niveau (plaats in het pabo-curriculum) als op het niveau van de verschillende vakken. Ook zijn tips uitgewisseld over de manier waarop je start met integratie in de  werkomgeving: Vaak komt de vraag over een onderwerp uit de W&T-hoek, waar taal aan gekoppeld wordt. Stel die vraag aan je collega’s:

‘Doen jullie iets met…? Want wij willen graag…’

Transfer

Een ontwerpopdracht rond het thema ‘afval’ gaf de aanzet tot een gesprek  over de transfer naar het basisonderwijs; wanneer je als pabodocent graag integreert en daar alles voor geregeld hebt (planning, duo-colleges, et cetera) wil je ook dat de studenten dit oppakken. En nog verder, de leerlingen aan wie de studenten lesgeven op hun stagescholen. Het blijkt nog best lastig om zo ver te komen dat studenten ook hun kennis over taalonderwijs kunnen verbinden met de input voor geïntegreerde lessen. De deelnemers kregen een set hulpkaarten en taalgerichte W&T-lessen mee om studenten daarbij te helpen. En de onderzoekende houding van de docenten kan ook bijdragen aan een onderzoekende houding van studenten:

‘Als je zelf onderzoek gedaan hebt, is de goesting om dat door te geven aan de studenten veel groter’

Vervolg

De cursus wordt nog vervolgd en zal op 10 april worden afgesloten met een bijeenkomst. Deelnemers gaan in de tussentijd op zoek naar manieren om integratie binnen het eigen paboonderwijs op te schalen: met welke collega’s wil je hierbij samenwerken, welke stappen moeten op strategisch niveau genomen worden, moet misschien de kennisbasis worden herzien? Voldoende materie om nog een bijeenkomst mee te vullen!

Gerelateerde artikelen


Dr. M. (Maaike) Vervoort

Dr. M. (Maaike) Vervoort

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

088 0195284

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Associate Lector Taaldidactiek Saxion

088 0193842