Start cursus: Taalgericht W&T-onderwijs, twee vliegen in een klap!

Start cursus: Taalgericht W&T-onderwijs, twee vliegen in een klap!

07-02-2018

Scholen zien het belang in van onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T). Maar ook taalonderwijs staat bij elke school hoog op de agenda. Veel tijd wordt besteed aan het vergroten van de taalvaardigheid van leerlingen. Hoe zorg je er als leerkracht nu voor dat beide gebieden voldoende aandacht krijgen? De oplossing is het verbinden van taal en W&T. Dit is niet alleen efficiënter, maar ook effectiever! 

Neem bijvoorbeeld onderzoekend en ontdekkend leren. Leerlingen doen voorspellingen, beargumenteren, verklaren uitkomsten en komen tot een conclusie. Dat vraagt om een goede taalvaardigheid.  Leerlingen moeten specifieke woorden en formuleringen immers onder de knie krijgen om hun ideeën goed te kunnen verwoorden. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol, door gericht te zijn op de taal en leerlingen daarin te ondersteunen.

Taalgericht onderwijs in W&T

In taalgericht W&T-onderwijs stel je als leerkracht behalve doelen voor W&T ook taaldoelen: Welke woorden wil ik dat mijn leerlingen kennen? Hoe zorg ik ervoor dat ze hun zinnen goed formuleren? De leerkracht ondersteunt leerlingen hierbij en helpt ze verschillende vormen van taal eigen te maken. Op die manier worden leerlingen ondersteund in het denken en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo wordt taal in een betekenisvolle context geoefend en sla je dus twee vliegen in een klap.  Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak uiterst effectief is.

In deze cursus krijg je antwoord op praktische vragen rondom taalgericht onderwijs in W&T, zoals:

 • Mijn leerlingen hebben een taalachterstand, hoe zorg ik ervoor dat ze toch voldoende kennis oppikken tijdens de W&T-les?
 • Mijn taallessen zijn niet altijd betekenisvol. Hoe kan ik dat veranderen met W&T?
 • Ik wil graag met W&T aan de slag, maar heb er de tijd niet voor. Hoe kan ik het integreren in het bestaande lesprogramma?
 • W&T-onderwijs vind ik belangrijk, maar ik zie weinig effecten van mijn lessen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn lessen effectiever worden?
 • Hoe kan ik mijn W&T-activiteiten laten aansluiten op onze leerlijnen taal?

Onderwerpen in deze cursus

 • Effectieve instructie in W&T-onderwijs: het verbinden van theorie en praktijk
 • De cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren
 • Taalstimulering voor het bevorderen van de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid
 • Vakinhoudelijke kennis over W&T-thema’s a.d.h.v. experimenten

Doel

Het W&T-onderwijs in je eigen klas vormt het startpunt. Vanuit deze beginsituatie leren leerkrachten hoe ze meer uit hun lessen kunnen halen.

De cursus helpt leerkrachten bij het ontwikkelen van lessen die leerlingen enthousiast maken voor Wetenschap & Technologie. Taal is daarbij het middel, maar tegelijkertijd ook het doel. Een dubbele opbrengst.

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en taalcoördinatoren.

Locatie en lesdata:

De cursusdata zijn als volgt:

 • Woensdag 7 februari 2018
 • Woensdag 14 maart 2018
 • Woensdag 18 april 2018
 • Woensdag 23 mei 2018

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Saxion Deventer.

Inschrijven bij Saxion>>

Optie: Incompany

De cursus wordt ook incompany gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke wensen. De data en locatie worden in overleg vastgesteld.

Certificering

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Meer informatie

Meer informatie over aanmelden volgt binnenkort.
Voor overige vragen, neem contact op met Martine Gijsel: .

Gerelateerde artikelen

Er konden geen resultaten worden gevonden voor deze zoekopdracht