Het Teacher Tech College blijft groeien

Het Teacher Tech College blijft groeien

 

31-10-2017

Donderdag 28 september hebben de eerste vakmensen in de technische installatiebranche hun Pedagogisch Didactische Diploma’s (PDD) ontvangen. Dit betekent dat deze technici nu gekwalificeerd instructeur of onderwijsondersteuner in het mbo zijn. Het traject dat deze technici hebben gevolgd werd geïnitieerd en gecoördineerd door OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf)  en is uitgevoerd en gecertificeerd door hogeschool Windesheim. Het inhoudelijke opleidingsprogramma is ontwikkeld vanuit het project Teachers Tech College, een initiatief van het ROC van Twente, TechYourFuture en Windesheim. Techniekpact heeft hier met een uitgebreid artikel aandacht aan besteed.

Teacher Tech College

Teacher Tech College is een project dat als doel heeft technici op te leiden tot instructeurs of docenten voor het mbo. Het is een samenwerkingsverband tussen het mbo, het technisch werkveld en de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB) van hogeschool Windesheim. Wat begonnen is als een initiatief van het ROC van Twente, TechYourFuture en Windesheim is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een samenwerkingsverband waar inmiddels ook het Deltion College, Alfa-college, Aventus en het Graafschap College zijn aangehaakt. Het doel is bovendien om dit netwerk uit te breiden met partners uit het vmbo. Uitgangspunt is dat alle partners actief bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten die inspelen op de vraag van het werkveld (ROC’s en het technisch bedrijfsleven).

Groei

Het laatste jaar zijn de opleidingstrajecten die vanuit het Teacher Tech College zijn ontwikkeld, sterk gegroeid. Het Teachers Tech College biedt pedagogisch-didactische trajecten aan die opleiden tot instructeur (PDD) en tot benoembaar docent in het mbo (Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift). Daarnaast werkt de projectgroep samen met de docenten van de tweedegraads Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB) aan het vernieuwen van dit curriculum zodat ook een tweedegraads bevoegdheid kan worden aangeboden binnen het Teacher Tech College. In totaal bevinden zich momenteel 115 kandidaten in een van de opleidingsroutes van het Teachers Tech College.

Doorontwikkeling van het curriculum

Het Teacher Tech College blijft zich ontwikkelen en uitbreiden. Dit studiejaar (2017-2018) zal de projectgroep zich naast de doorontwikkeling van het tweedegraads LTB-curriculum richten op het monitoren en evalueren van de verschillende opleidingstrajecten. Op basis van deze evaluaties kunnen de trajecten verder aangescherpt en verbeterd worden.

Gerelateerde artikelen