TechYourFuture en Saxion werken aan inspirerend, actueel en praktijkgericht bacheloronderwijs

TechYourFuture en Saxion werken aan inspirerend, actueel en praktijkgericht bacheloronderwijs

Op excursie naar de high-tech werkomgeving van Thales, in discussie over de toekomst van robotisering met de HR expert van Eaton Industries en de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap over de toekomst van werk. Om studenten goed voor te bereiden op de dynamisch technologische arbeidsmarkt werken TechYourFuture en Saxion samen aan inspirerend bacheloronderwijs over de toekomst van de techniek!

Hoe ziet de toekomst van werk eruit?

Een groep onderzoekers van TechYourFuture en het lectoraat Smart Industry & Human Capital van Saxion doen sinds twee jaar onderzoek naar toekomst van werk. Vanzelfsprekend worden de uitkomsten direct toepasbaar gemaakt voor het onderwijs. Voor de opleidingen HRM en international HRM organiseert TechYourFuture bijvoorbeeld jaarlijks twee modulen over de meest recente inzichten over de toekomst van werk, samen met praktijkpartners.

Wat kunnen we leren van het gezamenlijk ontwikkelen van actueel onderwijs door studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers?

Les 1: flexibele curricula
TechYourFuture en Saxion streven naar praktijkgerichte en actuele onderwijsblokken waarvan de inhoud wel op hoofdlijnen (competenties), maar niet tot in detail is vastgelegd. Modules die jaren vaststaan om allerlei problemen met examenreglementen en wijzigingen in onderwijsdatabase (ODB) te voorkomen, volstaan niet meer om jongeren goed voor te bereiden op het werkveld.

Les 2: toetsen zijn om te leren
Daarnaast willen we een toetsvorm waarbij studenten ook daadwerkelijk actuele praktijkkennis (die van jaar tot jaar kan verschillen) moeten toepassen, bijvoorbeeld een werkstuk of assessment. En dit is zeker realistisch gezien ervaringen van opleidingen. “Als er vroegtijdige en nauwe samenwerking plaatsvindt tussen lectoraten, docenten en curriculumcommissie is er veel mogelijk. Iedereen wil immers actueel onderwijs”, aldus Stephan Corporaal.

Hoe gaat Saxion dit alles in de praktijk brengen?

Doorgaans zijn we gewend om per les of zelfs per onderdeel van de les de onderwijsmodulen vast te leggen. Met onderwijs dat samen met de praktijk wordt gemaakt is dat problematisch: de bedrijven kunnen elk studiejaar veranderen en de actualiteit kan zelfs dagelijks veranderen. Voor de start van een onderwijsblok maakt een groep van studenten, onderzoekers en docenten daarom een (relatief) open case: 'ontwikkel een opleidingsprogramma om mensen voor te bereiden op de Smart Industry' of 'ontwerp een visie op de toekomst van HRM in Smart Industry'.

Stephan: “We moeten bedrijven helpen met hun praktijkbijdragen zodat er interactieve werkvormen ontstaan. Een gastcollege vinden wij niet genoeg.”

In de eerste week legt de docent de case uit. De daaropvolgende zes weken bezoeken studenten wekelijks verschillende bedrijven, op zoek en op avontuur naar de nieuwste kennis. Vooraf worden bedrijven gebrieft over de case en de opdracht om een bijdrage te leveren die bijdraagt aan het oplossen van de case. De docent bewaakte de samenhang en overlap.

Voorbeelden van praktijkbijdragen

  • Dagprogramma op de campus van ASML over het opleiden van de toekomst en rondleiding door de hypermoderne productiehallen
  • Discussiesessie met de HR manager van Eaton over de toekomst van robots en de ethische gevolgen daarvan voor organisatie en medewerkers
  • Kennissessie met de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de technische sector van de toekomst op de Universiteit Twente
  • Innovatie- en creativiteit sessie met een groot bedrijf in de dienstverlening on een 'niet op te lossen probleem', toch op te lossen
  • Interactieve sessie bij Norma over opleiden voor de nieuwe industriële realiteit en in gesprek met de medewerkers

En wat zijn de ervaringen?

Onderzoeker: "Het TechYourFuture blok geeft ons jaarlijks de mogelijkheid om de meest recente kennis vanuit onze onderzoeken te vertalen naar de praktijk van het onderwijs. De studenten geven op basis van die kennis verfrissende en onderbouwde adviezen aan organisaties.

Student: "We krijgen onderwijs met vele bedrijven die ons met allerlei vragen aan het denken zetten over actuele onderwerpen die in onze opleiding nooit zo sterk naar voren zijn gekomen. De open manier van onderwijs is spannend: normaal zijn we gewend aan wat meer stap-voor-stap modulen."

Docent: "Er wordt een nog groter beroep gedaan op de inhoudelijke kennis van de docent; hij zal de praktijkbijdragen moeten voorzien van reflectie naar theorie en de praktijkinhoud in een groter geheel moeten plaatsen."

Bedrijven: "We krijgen de gelegenheid om al vroeg in het onderwijs te participeren en niet pas in het derde of vierde jaar met stages en afstudeerders. Blij om te zien dat we daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om actualiteit kwijt te kunnen."

Open onderwijs vanaf eind 2017 van start

De best practices en de vele praktijkkennis worden op dit moment door het TechYourFuture team verwerkt in vijf mooie casussen over de toekomst van werk - "Smart Industry". De casussen en bijbehorende opdrachten komen in een open, online leeromgeving (MOOC) beschikbaar. Studenten en werkenden kunnen daarin op een praktische en interactieve manier aan de slag met actueel materiaal over de toekomst van werk.

Tips voor onderwijsteams

Hoe bouw je aan sterk onderwijs dat ontwikkeld wordt samen met het bedrijfsleven?

  1. Leg niet het hele onderwijsblok in detail vast: zorg voor een stevig, maar flexibel 'casco' van de module met weliswaar vaste module uitkomsten, maar wel de mogelijkheid om elk jaar in te spelen op nieuwe actualiteit. Betrek daarvoor al vanaf het ontwerp van het blok de curriculumcommissie.
  2. Zet bedrijven in op hun sterkten: vermoei ze niet met lange beoordelingslijsten maar geef hen uitgebreid de ruimte om in discussie te gaan met studenten over actuele ontwikkelingen in de praktijk te gaan en hun feedback te geven. Vraag bedrijven niet alleen om gastcolleges te geven maar ook deel te nemen aan interactieve oefeningen en werkvormen. Studenten zijn vaak heel goed in staat om samen met een bedrijf deze werkvormen voor te bereiden.
  3. Zorg voor een open toetsvorm zoals een werkstuk of assessment, waarin ook daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de kennis zoals ingebracht door de bedrijven. Op die manier voorkom je discussies met studenten als 'is dit gastcollege verplicht'? En is voor studenten de inhoud van de sessies met bedrijven zinvol.
  4. De rol van docent verandert van instructeur naar moderator: hij zal de inhoud van de verschillende praktijkbijdragen op elkaar afstemmen en kan na elke bijdrage een korte reflectie geven vanuit de theorie en de behandelde praktijklessen in samenhang plaatsen. Er wordt daarmee dus een groot beroep gedaan op de expertkennis van de docent.