Effectieve bedrijfsbezoeken met basisscholen in de regio opschalen

Effectieve bedrijfsbezoeken met basisscholen in de regio opschalen

 

22-05-2017

Afgelopen jaar hebben we de handen ineen geslagen met TechniekTalent.nu om uit te zoeken wat een geschikte manier is om de effectieve bedrijfsbezoeken op te schalen. Oftewel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer scholen en bedrijven met elkaar gaan samenwerken? Met als doel: meer leerlingen in contact brengen met de wereld van techniek, zodat ze een beter beeld krijgen over wat de mogelijkheden, kansen en uitdagingen zijn.

Pilot met techniekcoaches

Daarom zijn we de pilot ‘Basisschool in Bedrijf’ gestart. Wat we gaan doen in deze pilot? TechniekTalent.nu beschikt over een groot aantal techniekcoaches die door het hele land basisscholen opzoeken om hen te ondersteunen met techniekactiviteiten. Het mede organiseren van bedrijfsbezoeken zou ook een van deze activiteiten kunnen zijn. We zien echter dat bedrijfsbezoeken wel effectief moeten zijn, zodat leerlingen ook daadwerkelijk een goed beeld krijgen van techniek (en niet juist het averechtse effect: techniek afschrijven). Daarom hebben we ons de vraag gesteld wat iemand zoals een techniekcoach in huis moet hebben om dit te realiseren?

Een kijkje in de praktijk

Op dit moment volgen we drie techniekcoaches in de regio Deventer / Apeldoorn / Hoogeveen om te zien hoe we hen het beste kunnen ondersteunen vanuit de inzichten over effectieve bedrijfsbezoeken. En dit verloopt voorspoedig! De coaches zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan, en de bedrijfsbezoeken zijn in volle gang!

Wil je een kijkje uit de praktijk? Bekijk dan hier het artikel dat TechniekTalent.nu hierover schreef.

De eerste uitkomsten komen eraan

Wat gaat deze pilot opleveren? In ieder geval een aantal belangrijke handvatten en tools om de effectieve bedrijfsbezoeken in de praktijk te brengen. Denk aan inspirerende en informatieve video’s over de aanpak van deze bedrijfsbezoeken, en een toolbox met materialen en handvatten voor de voorbereidende lessen en nevenactiviteiten.

Gerelateerde artikelen