Naar aantrekkelijk bèta-onderwijs door Docent Ontwikkel Teams

Naar aantrekkelijk bèta-onderwijs door Docent Ontwikkel Teams

Op 20 oktober 2017 is Floor Binkhorst als eerste onderzoeker gepromoveerd op een TechYourFuture onderzoek. In de aanloop naar haar verdediging schreef zij wekelijks een boeiende blog waarin zij haar ervaringen deelt. Deze week blog 1:

Natuurkunde is voor nerds, wiskunde is gortdroog en scheikundigen zijn stoffige figuren. Zomaar een greep uit de vooroordelen die ik had als zestienjarige puber in vwo 4. Hoewel ik prima cijfers haalde voor deze vakken zou ik het niet in mijn hoofd halen om voor een bètastudie te kiezen na de middelbare school.

Totdat ik in de vijfde klas een nieuwe natuurkundedocent kreeg. Deze docent werkte naast zijn baan op de middelbare school ook op de universiteit als tutor voor eerstejaars studenten. Op de universiteit legde hij contacten met wetenschappers die met allerlei spannende onderwerpen bezig waren. Kwantummechanica, neurofysica en medische technologie. Hoewel wij op school nog steeds netjes alle examenonderwerpen doorwerkten, vertelde hij tussendoor regelmatig over hedendaags onderzoek op de universiteit. Langzaam maar zeker brokkelde mijn muur van vooroordelen af. Eigenlijk is de wereld van wetenschap en technologie hartstikke dynamisch!

Uiteindelijk ben ik natuurwetenschappen gaan studeren. Toch een bètastudie! Zou mijn keuze beïnvloed zijn door die ene natuurkundedocent?

Boegbeeld voor de klas

Docenten op de middelbare school vormen voor leerlingen het boegbeeld van het vakgebied. Als je een leerling vraagt wat je later kan worden als je scheikunde hebt gestudeerd, dan is de kans groot dat hij als eerste zegt: scheikundeleraar.

Om leerlingen een eerlijk beeld te geven van de mogelijkheden is het dus belangrijk dat docenten alle facetten van hun vakgebied belichten. Niet alleen de examenstof, maar ook interessante nieuwigheden, boeiende innovaties en verschillende beroepsmogelijkheden. Mijn natuurkundedocent deed dit door te vertellen over wat hij meemaakte op de universiteit. Maar dit is niet voor iedere docent vanzelfsprekend en het is zeker geen makkelijke taak.

Kennis up-to-date houden

In de ideale situatie moeten docenten continu up-to-date zijn met recente ontwikkelingen in hun vakgebied en moeten zij steeds manieren vinden om dit op een beklijvende manier over te brengen op hun leerlingen. Hierbij kan het helpen om contacten te hebben bij de universiteit, zoals mijn natuurkunde destijds had.

Daarnaast kan het ook heel waardevol zijn om van andere docenten te horen hoe zij hun lessen aantrekkelijk maken. Door ervaringen uit te wisselen over vernieuwend lesgeven kunnen docenten veel van elkaar leren. Uit de onderwijswetenschap is bekend dat meedraaien in een team van docenten kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling. Zeker als dat team bestaat uit docenten van verschillende scholen en als de bijeenkomsten plaatsvinden op een aansprekende plek buiten de school.

Docent Ontwikkel Teams

Bij Docent Ontwikkel Teams (DOT’s) wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. In DOT’s wordt niet alleen gepraat over vernieuwend onderwijs, er wordt ook daadwerkelijk vernieuwend onderwijs ontwikkeld dat direct kan worden toegepast in de klas.

Sinds 2013 doe ik vanuit TechYourFuture onderzoek naar de DOT’s die georganiseerd worden op de Universiteit Twente. De deelnemers van deze DOT’s zijn bètadocenten uit het voortgezet onderwijs die open staan voor vernieuwingen. Met dit onderzoek brengen we in kaart wat DOT’s precies kunnen opleveren voor docenten en hoe je ze het beste kunt organiseren om de effectiviteit te vergroten.

De afgelopen jaren heb ik al veel docenten zien opbloeien door hun DOT-deelname en zijn er al vele onderwijsmaterialen ontwikkeld. Dus één ding is zeker: ook nu zullen er leerlingen zijn die – net als ik – door hun docent een positiever en realistischer beeld van wetenschap en techniek krijgen.