Good Practice: Willem Alexanderschool

Good Practice: Willem Alexanderschool

 

05-10-2016

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik op de Willem Alexander school kwam. Wat een prachtige kookstudio! Daar zou ik ook wel wat eitjes willen bakken. Maar daar kwam ik niet voor. Deze school in Leeuwarden heeft zich al ver ontwikkeld als het gaat om Wetenschap & Technologie en noemen wij een echte good practice. Daar wil ik meer van zien. Met een enthousiaste techniekcoördinator en aan de hand van een eenvoudig model zorgen zij voor een gestructureerde aanpak.

Enthousiaste Techniekcoördinator

W&T op de Willem Alexanderschool begon met Joffra van de Velde, een techniekcoördinator die het belangrijk vindt om er mee aan de slag te gaan. En zulke mensen heb je nodig! Een leerkracht of schoolleider die het voortouw neemt en aan de collega’s  laat zien: "helemaal niet zo eng, dat W&T".

"Alles staat klaar, wij staan voor je klaar". Dat is de boodschap die Joffra en de directrice, Titia Boomgaardt, meegeven aan de leerkrachten. Om W&T een structurele plek te geven in een school is een persoon ter ondersteuning een belangrijke voorwaarde.

"Alles staat klaar, wij staan voor je klaar."

Mandjessysteem

De basis is de methode ‘Leefwereld’. Alle klassen werken met deze methode en voeren de lessen uit. Om er voor te zorgen dat ook de ‘doe-lessen’, vaak technieklessen, worden uitgevoerd heeft Joffra het ‘mandjessysteem’ bedacht. Bij elke les is een mandje gemaakt met de benodigde materialen. Joffra: "Leerkrachten kijken bij een les vaak meteen naar de materialen, aan de hand daarvan wordt beoordeeld of een les wel of niet kan worden uitgevoerd". Dat de materialen klaar liggen in de kast verlaagt de drempel om ook met praktische lessen aan de slag te gaan. De techniekcoördinator zorgt ervoor dat alles altijd netjes wordt aangevuld.

Nog meer techniek!

Naast de methode doen ze op de Willem Alexanderschool nog veel meer aan W&T. Zo hebben ze een ‘kieskast techniek’, een kookstudio, ze plannen regelmatig bedrijfsbezoeken en ze hebben elk jaar een techniekweek. En zelfs naast deze vaste activiteiten doen ze ook mee aan allerlei andere activiteiten zoals Technic4You en de First Lego League. Voor een gestructureerde aanpak hanteren ze op de Willem Alexanderschool een model dat is opgebouwd uit een kern met daaromheen twee schillen.

Model voor gestructureerde aanpak

Hoewel het model eenvoudig is, creëert het een doorgaande lijn en is het een stevige basis voor een duurzame inzet van Wetenschap & Technologie in alle klassen.

De leerling,  leerkracht en de ouders vormen de driehoek. Alle drie gelijkwaardig, ieder met zijn eigen talent. Deze verbinding is nodig om W&T plaats te laten vinden op school. De kern vormt de basis en moet te allen tijde worden uitgevoerd. Hier omheen vormt zich een eerste schil. Deze schil omvat activiteiten die elk jaar plaatsvinden, maar waar enige flexibiliteit in zit. Een activiteit uit de eerste schil kan op den duur verschuiven naar de kern. Tot slot is er de tweede schil. Deze schil omvat alle losse techniek-activiteiten. Deze zijn afhankelijk van het aanbod en de mogelijkheden en kunnen jaarlijks verschillen.

"Je moet leerkrachten ook een stukje ruimte bieden."

De kern bewaken

Door de kern te bewaken worden leerkrachten in bescherming genomen. De kern blijft altijd staan en wordt altijd uitgevoerd. Alle andere activiteiten die zich voordoen worden afgewogen door de techniekcoördinator en komen dan pas terecht bij de leerkrachten. Zo waakt Joffra ervoor dat leerkrachten W&T niet als ‘teveel’ ervaren en vervolgens afhaken. Joffra: "Je moet leerkrachten ook een stukje ruimte bieden."

Edesa Mutlu MSc

Edesa werkt als onderwijskundige bij TechYourFuture. Met haar achtergrond als leerkracht in het onderwijs weet zij de vragen van leerkrachten als het gaat om wetenschap en techniek te herkennen. Juist door aan te sluiten bij de huidige situatie en behoefte  biedt ze samen met het onderwijsteam passende ondersteuning bij verschillende vraagstukken.

Gerelateerde artikelen