Methodiek voor het organiseren van bedrijfsbezoeken

Methodiek voor het organiseren van bedrijfsbezoeken

Wat is er mooier dan zelf op ontdekkingstocht te gaan in een bedrijf en met eigen ogen te zien en met handen te ervaren hoe zo’n bedrijf een maatschappelijk probleem aan pakt. Wat komt er allemaal bij kijken voordat de oplossing er ligt, welke medewerkers zijn betrokken, hoe divers zijn de talenten die je nodig hebt in een technisch bedrijf. Wanneer leerlingen zelf kunnen ervaren dat in een technisch bedrijf niet enkel en alleen mensen in overalls werken met hun handen maar ook creatievelingen, marketeers, onderzoekers en rekenwonders, dan krijgen ze een breder en reëler beeld van werken in de techniek en dat vergroot de kans dat ze zelf ook daadwerkelijk gaan kiezen voor die techniek.

Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd een positief beeld wordt geboden van technische beroepen. De kans dat ze daarna zelf kiezen voor een opleiding of voor werk in de techniek is dan veel groter. Een effectief bedrijfsbezoek is een eerste stap op weg naar een goede keuze voor later. Maar hoe ziet zo’n bedrijfsbezoek er nou uit, wat is de rol van de begeleider – de leerkracht en de medewerker uit het bedrijf? Wat maakt een bedrijfsbezoek nou effectief?

Doorontwikkeling van methodiek

In 2019 zijn we gestart met de doorontwikkeling van de methodiek voor het organiseren van bedrijfsbezoeken. De methodiek is ontstaan naar aanleiding van de pilot die hieronder beschreven staat. Meer informatie over de doorontwikkeling vind je op de pagina 'Effectieve bedrijfsbezoeken'. 

Pilot bedrijfsbezoeken (2015/2016)

In het schooljaar (2015/2016) hebben we tijdens deze pilot mogen genieten van  een aantal mooie bedrijfsbezoeken door groep 7/8-leerlingen en hun leerkrachten, de prachtige dingen die bedrijven maken en zeer enthousiaste medewerkers die hun verhaal vertellen. Vaak echt om van te smullen! Nou kun je denken dat het allemaal lastig is en dat je dit zo een-twee-drie niet kunt. Maar een bedrijfsbezoek organiseren kan eigenlijk iedereen, als je maar de goede handvatten en doorzettingsvermogen hebt. Voor dat eerste kunnen wij zorgen. Hier de belangrijkste do’s en dont’s die je in gedachte moet houden bij het organiseren van een bedrijfsbezoek.

“Ik zou het toejuichen, de leerlingen krijgen een goed beeld van technische beroepen en vinden het vooral ook erg leuk. Ook is het voor de leerkracht inspirerend.” (leerkracht Petrusschool, te Hengevelde)

Do's and don'ts

Wat moet je vooral niet doen

Wat moet je vooral wel doen

Een bedrijfsbezoek organiseren als losse activiteit, zonder het te koppelen aan andere (W&T) lessen. Vaak staan bedrijfsbezoeken pas aan het einde van het schooljaar op het programma. Dergelijke geïsoleerde bezoeken brengen maar weinig op: kinderen zien het vooral als een uitje en doen weinig kennis of nieuwe beeldvorming op.

Zoek bedrijven in de regio van de school: langs welke bedrijven kom jij als je van huis naar school gaat? Of werken er ook ouders in de buurt bij een bedrijf? Hoe leuk is het om eens achter de deuren te kijken van dat ene bijzondere gebouw! Of op die plek waar je totaal geen idee hebt wat er achter die grijze deuren gebeurt.

Als leerkracht wegblijven bij het bedrijfsbezoek en een vervanger of een stagiaire meesturen. Als leerkracht is het belangrijk dat je dezelfde ervaringen opdoet als de leerlingen, omdat je een grote rol speelt voor de leerlingen. Pas dan kun je echt meepraten en leerlingen uitdagen tot een goede reflectie.

Betrek ouders bij het project, zowel voor het zoeken naar een nieuw bedrijf als tijdens de begeleiding van het bezoek. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan de beeldvorming van ouders als het gaat om techniek – zij zijn ten slotte degenen met veel invloed op de keuzes van leerlingen.

In de waan van de dag vergeet je snel nog goed te reflecteren na een bedrijfsbezoek. En dat is jammer! Dit is een belangrijk moment waarbij je kunt toetsen om wat voor redenen leerlingen een bepaald beroep (of vakgebied) afschrijven, en of dat om de juiste redenen is. 

Laat de veelzijdigheid van een bedrijf zien: verschillende functies, niveaus van medewerkers, en werkomgevingen. Dat laat zien dat techniek eigenlijk veel meer is dan we vaak denken, en dat het ook vaak te maken heeft met talenten als: creativiteit, samenwerken, of kritisch zijn.

Als begeleider van het bedrijfsbezoek zelf alle vragen stellen. Als kinderen niet direct hun vragen (durven) stellen, wil dat niet zeggen dat ze deze niet hebben. Daag ze daarom extra uit met door middel van bijvoorbeeld een opdracht.

Een goede voorbereiding is het halve werk, een spreekwoord dat hier zeer zeker van toepassing is. Door leerlingen voor te bereiden op het bedrijfsbezoek, daag je hen ook uit om beelden te schetsen van het werk in een soortgelijk bedrijf. 

   

Opdracht: medewerkerspaspoort

Om leerlingen te helpen betekenis te geven aan wat ze zien in het bedrijf, hebben we tijdens deze pilot bij verschillende bedrijven gewerkt met de opdracht rondom ‘paspoortjes van medewerkers’. Hierbij maakt een groepje leerlingen een ronde door het bedrijf, en maken ze een aantal stops bij medewerkers. De medewerker vertelt vervolgens wat hij/zij zoal doet, waarom de keuze is gevallen op deze baan, en wat je er zoal voor moet kunnen. Op deze manier laten we leerlingen niet alleen zien welke producten er gemaakt worden, maar juist ook hoe het werk er dan uit ziet. Belangrijk bij deze opdracht is dat de leerlingen niet alleen een kijkje nemen in het zogenaamde ‘productieproces’, maar ook zien wat de andere noodzakelijke werkzaamheden zijn die productie mogelijk maken. Techniek staat daarmee nooit op zichzelf, maar heeft bijvoorbeeld ook veel te maken met ondernemerschap, creativiteit, bedrijfskunde en de gestelde normen.

Voorbereidende les

Om leerlingen goed voor te bereiden op het bedrijfsbezoek is er een voorbereidende les ontwikkeld. De les zorgt ervoor dat leerlingen achtergrondinformatie krijgen over wat techniek nou eigenlijk inhoud, en helpt hen bij de beeldvorming van technische beroepen. Tijdens de voorbereidende les werken we aan verschillende doelen, zoals:

  • Een breder beeld creëren van techniek.
  • Techniek komt voor in verschillende contexten: de zeven werelden van techniek.
  • Het leren kennen van verschillende technische beroepen.
  • Bij elk beroep horen verschillende talenten en vaardigheden: waar ben jij goed in?
  • Oplossingsgericht denken en werken door middel van een uitdaging.

“Bedrijfsbezoeken zijn leuk en leerzaam voor alle partijen. En basisschoolleerlingen blijken uitermate leergierig en nieuwsgierig te zijn.” (Tuinte Groep BV, Hengevelde)

Op bedrijfsbezoek bij beddenfabrikant Auping

In deze video wordt getoond hoe het bedrijfsbezoek wordt voorbereid op school, wat de leerlingen doen in het bedrijf, en (met foto’s en voice-over) wat de reflecterende en evalueren activiteiten zijn van de leerlingen. We moeten elkaar uitnodigen om een kijkje te nemen in elkaars werelden, in het bedrijf én in het onderwijs. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om te investeren in de technische talenten van de toekomst!

Lesmateriaal voor bedrijfsbezoeken

Download het lesmateriaal en ga aan de slag!

Lees verder: