Samen werken aan Bèta Burgerschap

Samen werken aan Bèta Burgerschap

In het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ bedenken leerlingen uit zowel het primair als voortgezet onderwijs oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze actuele vraagstukken (socio-scientific issues) zoals energietransitie, watertekorten en misstanden in de textielindustrie zijn niet op te lossen zonder enige kennis van wetenschap en techniek. Hierdoor is dit project niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. De bedrijfsbezoeken, gastcolleges van experts en experimenten vormen mede hierom een belangrijk onderdeel van de leeractiviteiten.

In 2015 is het project gestart met als doel leeractiviteiten rondom maatschappelijk-technologische vraagstukken te ontwikkelen. Hierin werd samengewerkt met verschillende partners. In deze leeractiviteiten staat de aanpak van Bèta Burgerschap centraal waarin bèta en technologie geïntegreerd worden in burgerschaponderwijs. Hierbij worden leerkrachten geprofessionaliseerd in het ontwikkelen van leeractiviteiten (afgestemd op bedrijven en instellingen), het uitvoeren ervan en de evaluatie daarvan. 

Partners

  • Saxion Hogeschool (Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Lectoraat Water Technology, Lectoraat Ethiek & Technologie)
  • Universiteit Twente
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • ROC van Twente
  • Haagse Hogeschool
  • Scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs
  • Verschillende technische bedrijven

Looptijd

Maart 2015 t/m maart 2020

Opbrengsten

In december 2019 is het nieuwe praktijkboek over Bèta Burgerschap gelanceerd voor het primair en voortgezet onderwijs. Lees hier meer over het nieuwe Praktijkboek 'Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs'

Bekijk hier de publicaties uit het onderzoek Bèta Burgerschap.
Bekijk hier de lessenserie over plastic soep in de vorm van een virtueel lab.

Vervolgprojecten:

  • Naar aanleiding van het project 'Ontwikkelen van leeractiviteiten omtrent Energietransitie' waarin de aanpak van Bèta Burgerschap werd doorontwikkeld, wordt gewerkt aan een geëvalueerd professionaliseringstraject voor leraren (2018-2019).
  • In het project 'Bèta Burgerschap - SocioScientific Issues' wordt onderzocht hoe leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs met verschillende SSI achtergronden deelnemen aan en leren van discussies over maatschappelijk-technologische vraagstukken (SocioScientific Issues, SSI). Ook worden in dit project ontwerprichlijnen ontwikkeld voor het realiseren van Bèta Burgerschap in het PO, VO en de lerarenopleiding.