Wijs met Techniek

Wijs met Techniek

Werkvormen voor ethische reflectie op de impact van techniek

In wetenschappelijke literatuur is over het onderwerp ethische reflectie met name geschreven vanuit de techniekfilosofie - vooral gericht op grote bespiegelingen. Minder is er nagedacht over methoden voor sociaal -ethische reflectie – systematisch nadenken over de impact en ethiek van technologie van verschillende professionele activiteiten op de maatschappij. Bovendien is er weinig bekend over de toepassing van deze methoden in onderwijs.

In dit verkennende project wordt onderzocht hoe reflectie op de impact van techniek op een toegankelijke en duurzame manier kan worden opgenomen in onderwijs (en professie). Daartoe worden praktische, activerende werkvormen ontwikkeld en onderzocht met goede aansluiting op curriculum, studenten, docenten, vakgebieden en werkveld. Ook zal aandacht worden besteed aan reflectie als didactisch instrument. In het bijzonder zal het proces van ethisch reflecteren op de impact van techniek nader verkend (inhoudelijk) en uitgewerkt (model) worden.

Partners

  • Lectoraat Ethiek & Technologie (Saxion)
  • Domein Techniek (Windesheim)
  • ÇIBAP school voor ontwerpen
  • Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs (Saxion)
  • Opleiding Industrieel Product Ontwerpen (Saxion)
  • Opleiding Industrieel Ontwerpen (UT)
  • Department of Philosophy (UT)
  • Designlab (UT)
  • Reflection on Science, Technology and Society (RESTS)
  • Onderwijs (UT)

Looptijd

1 september 2020 – 1 juli 2021