Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Van ‘zorg- en welzijnsprofessionals vs. technologie’ naar ‘zorg- en welzijnsprofessionals mét technologie’

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van zorg en welzijn, dat zijn de thema’s waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Er wordt ingezet op een kanteling gericht op preventie om dure zorg te voorkomen (KIA Gezondheid en Zorg, 2020). Technologie wordt hierbij genoemd als één van de middelen om deze kanteling te realiseren.

Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. In twee parallelle voorverkenningen (een verkenning in het zorgdomein en een verkenning in het welzijnsdomein) staat daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorgprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van twee concrete technologieën: In het zorgdomein ‘Hartzorg op Afstand’ (Isala, Zwolle) en in het welzijnsdomein ‘Het digitale platform Jouw Omgeving bij online hulpverlening’ (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Enschede).

Partners

  • Lectoraten Verpleegkunde en Human Capital in Smart Industry (Saxion)
  • Master Advanced Nursing Practice en master Health Care & Social Work  (Saxion)
  • Lectoraat ICT innovaties in de zorg (Windesheim)
  • Opleiding Verpleegkunde (Windesheim)
  • Opleiding Social Work (Saxion)
  • Opleidingen  Maatschappelijke Zorg, Verzorgde IG en Verpleegkunde (ROC van Twente)
  • Practoraat Zorg en Technologie (ROC van Twente)

Looptijd

1 september 2020 – 1 september 2021