Digitale onderwijsmiddelen voor ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden

Digitale onderwijsmiddelen voor ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden

Het onderzoeksproject TW1ST Education staat voor Twenty First Century Skills in Technical Education. Ofwel: 21e eeuwse vaardigheden in technisch onderwijs.

Het voornaamste doel van TW1ST Education is het ontwikkelen, onderzoeken en evalueren van digitale leermiddelen voor studenten en docenten in het mbo techniek onderwijs. Met als focus het ondersteunen van het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zoals zelfgestuurd leren, kritisch denken, samenwerken en reflectie.

Judith schetst de aanleiding tot TW1ST Education als volgt:
“Wie in de huidige maatschappij werkt, kan het zich niet meer veroorloven om stil te staan. Bijvoorbeeld technologie neemt een enorme vlucht. Tegelijkertijd is eerder opgedane kennis steeds minder houdbaar.”

Lees het complete interview

Meer lezen?

Op de projectpagina van Tw1st education vind je meer informatie over het verloop van het onderzoek en de kennis en inzichten die zijn opgedaan.