Kennis uit onderzoek: Bèta Burgerschap: Socio-scientific Issues

Kennis uit onderzoek: Bèta Burgerschap: Socio-scientific Issues

Het onderwijs heeft de taak om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ze in staat zijn mee te denken en beslissen over actuele maatschappelijk-technologische vraagstukken (socioscientific issues, SSI)zoals energietransitie, plastic soep, social media en privacy. Het onderzoeksproject ‘Bèta Burgerschap – SocioScientific issues’ heeft als doel om de aanpak Bèta Burgerschap te verdiepen en te verduurzamen. Bèta Burgerschap leert leerlingen groepsgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk.

Praktijkpublicaties

  • Praktijkartikel in het vakblad JSW (9, mei 2020): Betrokken bij Wereldproblemen door Lida Klaver en Juliette Walma van der Molen (download hier)
  • In mei 2020 is een blog gepubliceerd in het kader van Week van Burgerschap over 'Buitenschoolse kennisbronnen in Bèta Burgerschap' (door Lida Klaver) (ga naar website Week van Burgerschap)