Kennis uit onderzoek: RoboWijs

Kennis uit onderzoek: RoboWijs

In het project RoboWijs (gesubsidieerd door het NRO) wordt onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja, hoe het gebruik van robotica kan bijdragen aan de technische vaardigheden en de sociale vaardigheden, van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). 

Webinar

Op 9 juni 2020 (16.00-17.00 uur) vindt een webinar plaats over het project RoboWijs. In het webinar wordt ingegaan over de rol van robotica bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen bij autisme. Hierbij worden diverse robotica toegelicht en de inzet daarvan in het primair onderwijs. Dit wordt aangevuld met de voorlopige implicaties voor leerlingen met autisme. 

Gastsprekers zijn Erik Ploeger, docent bij Hogeschool Windesheim, en Hans Petersen, docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim.  

Voor wie? Leerkrachten, pabostudenten, schoolleiders en W&T-coördinatoren in het (speciaal) primair onderwijs, in het bijzonder als je leerlingen hebt met een autisme spectrum stoornis.

Na dit webinar:

  1. Weet je meer over de mogelijkheden van robotica in het onderwijs
  2. Heb je kennis en inzichten opgedaan rond autisme en sociale vaardigheden
  3. Heb je zicht op een aantal praktische voorbeelden over hoe robotica ingezet kan worden om sociale vaardigheden te ontwikkelen, in het bijzonder bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis

Aanmelden?: Ga naar www.jet-net.nl/webinarstech 

Kennis uit onderzoek

 

Achtergrondinformatie