Nieuwe toolbox om uitstroom vrouwen uit ICT te verminderen

Nieuwe toolbox om uitstroom vrouwen uit ICT te verminderen

23-04-2020

De ICT sector kampt met personeelstekorten. Er wordt hard gewerkt om meer mensen te werven voor de sector, waarbij met name ook vrouwen worden aangespoord om voor de ICT te kiezen. Dat werkt, de instroom neemt toe. Tegelijk is er echter sprake van een flinke uitstroom van vrouwen. Om die uitstroom tegen te gaan is de ‘Toolbox Gender include IT’ ontwikkeld.

Deze nieuwe toolbox bevat praktische instrumenten voor ICT-bedrijven en ICT-opleidingen. Zij kunnen deze instrumenten inzetten om de uitstroom van vrouwen tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld een tool om het arbobeleid beter te laten aansluiten op een gemengd personeelsbestand en een tool over het inrichten van een leeromgeving waarin zowel vrouwen als mannen zich thuis voelen.

De tools helpen bedrijven en opleidingen om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van een bredere groep medewerkers en studenten. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van zowel vrouwen als mannen optimaal worden ingezet en wordt de sector aantrekkelijker voor een bredere groep mensen.

De toolbox: Gender include IT

De digitale toolbox kent twee varianten: één voor het onderwijs en één voor bedrijven. De toolbox bevat een whitepaper, video en infographics met achtergrondinformatie. Daarnaast bevat het praktische checklisten en activiteiten toegespitst op zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Je kunt de toolbox integraal inzetten, maar het is ook mogelijk om gericht voor bepaalde instrumenten te kiezen. De toolbox biedt ook handvatten voor andere branches en opleidingen. 

Deze toolbox is ontwikkeld in het project "Vrouwen behouden voor techniek" in samenwerking met TechYourFuture, Windesheim, Saxion en Katapult. En kan zonder kosten door iedereen worden gebruikt.

Meer informatie: Sjiera.de.Vries@Windesheim.nl

 Ga naar toolbox: Gender include IT!

Ervaringen vanuit opleidingen en bedrijven

Hoe zijn ICT-opleidingen en –bedrijven aan de slag gegaan met de toolbox om aantrekkelijker te worden en te blijven? Lees dit in ons impactinterview waarin verschillende voorbeelden worden beschreven.