De lerende leraar in de schijnwerpers

De lerende leraar in de schijnwerpers

06-10-2020

Er zijn veel ontwikkelingen in het veld die van grote invloed zijn op het beroep van de leraar en aan de eisen die aan leraren worden gesteld. Ontwikkelingen die niet alleen de leraar raken, maar die er ook voor zorgen dat instituten, besturen/scholen en partnerschappen de handen ineen moeten slaan om samen een aanpak te hebben voor 1) het lerarentekort in hun regio, 2) de loopbaanontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het beroep leraar en 3) de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en innovatie in de regio. Wat is daar voor nodig? Daar gaan we het op de nieuwe congresdatum 6 oktober over hebben met elkaar. Ook deze nieuwe datum is onder voorbehoud van de RIVM-adviezen. 

Datum: Dinsdag 6 oktober 2020
Tijd: Inlooplunch vanaf 12.00 uur; programma 13.00 – 17.30 uur. Om 11.00 uur start het speciale onderdeel ‘Vraag het de expert’. Zie de website voor meer info.
Locatie: Gooiland, Emmastraat 2 in Hilversum
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders, starterscoaches, hr-medewerkers en leraren.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Aanmelden: Zie website van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren