Handleidingen Effectieve bedrijfsbezoeken

Handleidingen Effectieve bedrijfsbezoeken

Door leerlingen op jonge leeftijd kennis te laten maken met technische beroepen kunnen we de kans vergroten dat zij later kiezen voor een beroep in de technische sector. Door het organiseren van bedrijfsbezoeken in zowel het primair als het voorgezet onderwijs wordt het bewustzijn van deze leerlingen vergroot en kunnen stereotiepe beroepsbeelden voorkomen worden. In het project 'Effectieve bedrijfsbezoeken' is in samenwerking met Techniekpact Twente de eerder ontwikkelde methodiek (TechYourFuture, 2016) voor bedrijfsbezoeken geëvalueerd en doorontwikkeld.

De methodiek is uitgewerkt in twee vernieuwde handleidingen; één voor basis- en middelbare scholen en één voor (technische) bedrijven. In de handleidingen staan handvatten voor de school en het bedrijf om gezamenlijk een bedrijfsbezoek effectief te organiseren. Voor gebruikers van de vorige editie van de handleidingen is een bijsluiter te downloaden waarin wordt toegelicht wat de verschillen zijn.  

Download handleiding voor scholen

    

Download handleiding voor bedrijven

Overige downloads