Win-Win congres ‘Zicht op leven lang leren’

Win-Win congres ‘Zicht op leven lang leren’

06-03-2020

‘Zijn mensen te motiveren om eigen regie over loopbaan te nemen en welke bijdrage kan ik vanuit de organisatie leveren om dit te faciliteren?’ Verschillende zienswijzen op het kunnen ontwikkelen van mensen komen aan bod op het eerste Win-Win Congres van Hogeschool Windesheim. 

Het Win-Win congres is op vrijdag 6 maart 2020 van 09.00 – 18.00 uur op Hogeschool Windesheim. Het adres is Campus 2 - 6, 8017 CA Zwolle. Het congres vindt plaats in het Auditorium, dat zich bij de hoofdingang bevindt.

Meer informatie en inschrijven voor dit congres kan via deze link