Programmeren in het basisonderwijs

Programmeren in het basisonderwijs

Velen pleiten voor een structureel aanbod van onderwijs in ‘programmeren’ en computational thinking voor kinderen op de basisschool. Er is groot aanbod ontstaan, maar het is nog verre van duidelijk hoe het basisonderwijs zich zou moeten verhouden tot dit onderwerp. In het huidige project worden de mogelijkheden verkend om programmeereducatie duurzaam te implementeren in het basisonderwijs.

Doelstellingen

In het huidige project ligt de nadruk op het verkennen, inventariseren en duiden van wat er gebeurt op het gebied van programmeereducatie in het basisonderwijs. 

Aanpak

Om de doelstellingen te behalen, wordt in het project 'Programmeren in het basisonderwijs' verbinding gezocht met organisaties en experts op het gebied van computational thinking, programmeren, programmeereducatie en vakintegratie. Daarnaast wordt verbinding gezocht met de praktijk, om werkwijzen en visies in het basisonderwijs te verzamelen en te analyseren. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Ook vindt in juni 2020 een symposium plaats waar de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd worden.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek geven een eerste inzicht in de curriculaire visies op programmeren in het basisonderwijs. Hier is nog weinig over bekend. Daarnaast biedt het onderzoek handvatten voor basisscholen om programmeeronderwijs duurzaam te implementeren. 

Bekijk de pagina 'Kennis uit onderzoek' waarop de publicaties en nieuwste inzichten gedeeld worden.

Ga naar Kennis uit onderzoek


Partners

  • Hogeschool Windesheim Flevoland
  • VHTO
  • Universiteit Leiden
  • Radboud Universiteit
  • Open Universiteit
  • Diverse basisscholen
  • Diverse lerarenopleidingen

Looptijd

Juli 2019 t/m juni 2020