Whitepaper: Onderzoekende pabo's

Whitepaper: Onderzoekende pabo's

In het project 'Onderzoekende pabo's' is onderzocht hoe W&T-onderwijs op de lerarenopleiding (pabo) gerealiseerd kan worden. Hierbij is ook meegenomen welke domeinoverstijgende competenties (vaardigheden/houdingen) aanstaande leerkrachten moeten ontwikkelen om W&T-onderwijs te kunnen verzorgen.

In het whitepaper worden zestien doelen beschreven voor het realiseren van W&T-onderwijs op de pabo. Deze doelen zijn gebaseerd op de kenmerken van W&T-onderwijs en de moeilijkheden die pabo-studenten ervaren bij het verzorgen van W&T-onderwijs. Ook zijn zeven ontwerprichtlijnen vastgesteld voor W&T onderwijs op de pabo, uitgaande van de analyses van good practices uit een zestal verschillende pabo’s en de kenmerken van effectieve opleidingspraktijken op de pabo. Het paper sluit af met een ontwerp- en analysemodel voor W&T-onderwijs op de pabo, dat houvast moet bieden bij zowel het ontwikkelen als toetsen van W&T-onderwijs.  

Vraag aan

Download hier het whitepaper 'De onderzoekende pabo'.

Meer lezen?

Lees hier meer over de serie 'good practices' die zijn opgeleverd naar aanleiding van het onderzoek.