Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T onderwijs.

Analyse van beschikbaar leermateriaal voor W&T onderwijs.

In 2020 wordt van basisscholen verwacht dat ze Wetenschap en Technologie (W&T) hebben geïntegreerd in het curriculum. In de onderwijspraktijk is er behoefte aan houvast voor het kiezen van leermateriaal op het gebied van W&T. Tot nu toe is er geen overzicht van de beschikbare middelen en materialen en een analyse van de kwaliteit hiervan. In dit kortlopende onderzoek worden verschillende middelen en materialen geanalyseerd om scholen houvast te bieden bij het vormgeven van hun W&T onderwijs. Hiervoor wordt een analysekader ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van de methodes en worden methodes met elkaar vergeleken.

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van scholen bij het maken van een keuze voor leermateriaal op het gebied van W&T. Hiervoor worden de meest gebruikte onderwijsmethodes op het gebied van W&T geanalyseerd en vergeleken. Daarnaast levert het onderzoek ook een kader op, op basis waarvan scholen zelf niet-onderzochte methodes kunnen bekijken en beoordelen.

Aanpak

Voor het komen tot een onderbouwd kader voor het analyseren van de inhoud en kwaliteit van de methodes voor onderwijs in W&T wordt er een expertgroep opgericht. Deze groep bestaat uit onderwijskundigen met specialistische kennis op het gebied van de didactiek van W&T onderwijs, experts op het terrein van de integratie van taal en W&T onderwijs, vakinhoudelijke en didactische experts en leraren basisonderwijs (eindgebruikers).

Verwachte opbrengsten

Er wordt een analysekader ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van de methodes. Hiermee worden de meest gebruikte W&T onderwijsmethodes met elkaar vergeleken. De resultaten zullen worden gedeeld in een artikel en op de website van TechYourFuture. De opbrengsten worden tevens gebruikt in de professionaliseringstakken van Saxion en Windesheim en in de post-hbo opleiding Onderwijskundig Expert W&T bij het Saxion. Het analysekader zal ook beschikbaar worden gesteld aan diverse partijen, zoals het Platform Bèta Techniek.

 Partners

  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Windesheim

Looptijd

November 2019 – Juni 2020