Aquathon

Aquathon

15-03-2020

Op 25 maart 2020 houden De Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool Deventer (in samenwerking met TechYourFuture) beiden hun ‘Aquathon’ ter gelegenheid van de Wereldwaterdag van de Verenigde Naties.

De Aquathon is gebaseerd op het concept ‘hackathon’ waarin interdisciplinaire teams werken aan een actueel en urgent vraagstuk uit de praktijk, zogenaamde ‘challenges’. Het algemene thema van de Aquathon is de verdeling van water. We kijken daarbij niet alleen de naar de technische aspecten van water, maar ook naar water in relatie tot de klimaatdoelen en mensenrechten. In de Aquathon ervaren studenten wat het belang is van interdisciplinair samenwerken, onder andere hoe verschillende disciplines verschillende typen kennis en analyse inbrengen om een lokaal, regionaal en mondiaal maatschappelijk vraagstuk op te lossen.

TechYourFuture speelt een rol in deze Aquathon door de principes van Bèta Burgerschap door te vertalen naar deze interdisciplinaire samenwerking. Ook speelt TechYourFuture een rol in de evaluatie van deze editie. 

Wat? Aquathon
Wanneer? 25 maart, 7 tot 7 uur
Waar? Saxion Hogeschool Deventer en De Haagse Hogeschool (op 2 locaties!)

We zoeken nog partners (bedrijven en/of instellingen) die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan de Aquathon door samen te werken met onder andere 50 studenten van verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool en Saxion Hogeschool. Interesse? Neem zo snel mogelijk contact op via info@techyourfuture.nl