Velon Congres 2021

Velon Congres 2021

09-03-2021

 Tijdens het congres komen ruim 600 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren. Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen.

Grensverleggend leraren opleiden

Tijdens het Velon Congres 2021 gaan we verder op het thema van het congres van 2019: opleiden voor de toekomst. In verband met de coronamaatregelen heeft in 2020 geen Velon Congres plaatsgevonden. We gaan nadrukkelijk in op grenzen verleggen in het opleiden van leraren. Grenzen tussen vakken, tussen bevoegdheden, tussen opleidingen en scholen, én tussen landen en culturen, omdat de wereld in de klas zit. En we gaan het ook hebben over grenzen verleggen op gebieden waarvan de congrescommissie niet eens weet dat daar ook grenzen zijn die belemmerend werken voor goed onderwijs, een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt en bloeiende lerarenopleidingen.

Meer informatie over het congres en de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op de website van het Velon congres.