“Smart Industry verlangt Smart HRM. TechYourFuture helpt hierbij”

“Smart Industry verlangt Smart HRM. TechYourFuture helpt hierbij”

NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier van mechatronische systemen inHengelo. Antoinette Tanke, eerder HRM manager bij NTS Norma, bracht ROC van Twente, Saxion, TechWise en Expertisecentrum TechYourFuture bij elkaar om te komen tot een organisatie die bij NTS Norma technici krachtig voorbereidt op de nieuwe industrialiteit. Antoinette Tanke: “Het onderzoek van Stephan Corporaal van TechYourFuture is inspirerend geweest voor de concrete acties die wij hebben ondernomen richting onze medewerkers.”

Het volledige interview met Antoinette Tanke staat op de impactpagina van TechYourFuture.

Meer lezen?

Het interview met onderzoeker Stephan Corporaal is te lezen op onze website. Op de projectpagina van MOOC: Smart Industry staat meer informatie over de aanpak en achtergronden van het onderzoek.