Kennis uit onderzoek: Bèta-denken in het onderwijs

Kennis uit onderzoek: Bèta-denken in het onderwijs

Onder leerkrachten blijkt er behoefte te zijn aan didactische gereedschappen om bèta-talenten bij kinderen te stimuleren en deze ontwikkeling te volgen. Centraal in het onderzoek naar Bèta-denken in het onderwijs staat de vraag welke talenten, houdingen, motivaties en beeldvorming van belang zijn voor de ontwikkeling van onderzoekend en ontwerpend leren (‘bèta-denken’) onder leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Binnen dit onderzoek zijn verschillende publicaties verschenen, die hieronder te downloaden zijn.

Proefschrift

Het onderzoeksproject maakt onderdeel uit van de promotie van Tim Post, welke in december 2019 is afgerond. Bekijk hier zijn proefschrift: Fostering inquiry-based pedagogy in primary school: A longitudinalstudy into the effects of a two-yearschool improvement project. 

Noot: een Nederlandse samenvatting is achter in het proefschrift te vinden.

Webinar ‘W&T verankeren’

Dr. Tim Post, onderwijspsycholoog en zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar voor het primair onderwijs verzorgde het webinar 'W&T verankeren'. Hij vertelde daarin over zijn promotie-onderzoek over het ‘nieuwsgierig en ontdekkend denken’ van leerlingen. Ook ging hij tijdens het webinar in op het verankeren van W&T-onderwijs in de school.

Lees hier het interview met Tim Post.

Flyer

Vanuit het project is een aansprekende flyer ontwikkeld met de titel 'Nieuwsgierigheid is een kwestie van houding' (dec 2019). Het is een praktische gids voor het cultiveren van verwondering en nieuwsgierigheid in de klas. 


Blogserie

Als onderdeel van dit onderzoeksproject is reeds een blogserie verschenen over nieuwsgierigheid van Tim Post: 

Publicaties