Publicaties: Aansluiting gezocht

Publicaties: Aansluiting gezocht

 

Het onderzoek 'Aansluiting gezocht: afstemming tussen behoeftes van technische MKB-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici' richtte zich op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de techniek in de regio Oost. Uit dit onderzoek zijn een aantal publicaties voortgekomen.

Downloads/publicaties

  • Er is een dialoogsessiemethodiek ontwikkeld die beschreven is in een praktisch boekje: Aansluiting gezocht: Een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven. Lees hier meer over het handboek.
  • Bijdrage aan de TechYourFuture position paper voor de Onderwijsraad over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
  • Corporaal, S., Vos, M.W., Geusendam, A., Alons, M. (2016). Working in the new industrial reality. Conference paper for the Xth international Workshop on HRM, Universidad de Cadiz
  • Corporaal, S., Vos, M., Van Riemsdijk, M., De Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie.Tijdschrift voor HRM, 2, 20-44. 
  • Rademaker, L., Vos, M.W. & Collou, L. (2016). Aantrekkelijk zijn voor jongeren in de techniek: het nut van consistent personeelsbeleid. Working paper
  • In samenwerking met het TechYourFuture project Smart Industry is het boek “Rebellen in de techniek” verschenen, met daarin onder andere een achttal portretten van technici die volgens hun werkgevers al ‘toekomstbestendig’ zijn. Geen vergezichten, maar een realistische beschrijving van ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen in zowel grote bedrijven als in het MKB.
    Peters, S., Corporaal, S., Vos, M. (2018). Rebellen in de techniek: de toekomst van werk in de techniekDeventer: TechYourFuture.