Lessenserie: Set Your Mind! - Voor een bewuste studiekeuze

Lessenserie: Set Your Mind! - Voor een bewuste studiekeuze

Binnen het onderzoeksproject De rol van bèta-mindset bij studiekeuze ontwikkelen we een lespakket dat erop gericht is vwo- en havo-bovenbouwleerlingen bewuster om te laten gaan met hun studiekeuze. Studiekeuze wordt door heel veel factoren beïnvloed, en wij veronderstellen dat de mindset van leerlingen een van de factoren is die onbewust meespeelt in het studiekeuzeproces.

Downloads