Publicaties: Samen werken aan Bèta Burgerschap

Publicaties: Samen werken aan Bèta Burgerschap

In het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ bedenken leerlingen zowel uit het PO als VO oplossingen voor complexe maatschappelijk-technologische vraagstukken. Deze actuele vraagstukken (socio-scientific issues) zoals energietransitie, watertekorten en misstanden in de textielindustrie zijn niet op te lossen zonder enige kennis van wetenschap en technologie. Hierdoor is dit project niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. De bedrijfsbezoeken, gastcolleges van experts en experimenten vormen mede hierom een belangrijk onderdeel van de leeractiviteiten.

Downloads

In de loop van dit onderzoeksproject worden verschillende wetenschappelijke artikelen in (inter-)nationale tijdschriften gepubliceerd. Wanneer deze beschikbaar zijn, worden ze hier geplaatst.