Handleiding: Connecting the DOTs, een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams

Handleiding: Connecting the DOTs, een praktische werkwijze voor het coachen van Docent Ontwikkel Teams

Docenten zijn een belangrijke factor bij de beeldvorming van bètavakken bij leerlingen. Hierdoor hebben zij ook veel invloed op keuzeprocessen voor bèta. Het is daarom van belang dat leerkrachten werken aan hun eigen professionele groei en op de hoogte blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen binnen (bèta)vakgebieden. Zo zijn zij beter in staat om actuele vakkennis over te dragen. In het project Aantrekkelijk bèta-onderwijs met Docent Ontwikkel Teams is onderzocht hoe DOTs bijdragen aan aantrekkelijk lesmateriaal voor bèta vakken en de professionele ontwikkeling van bèta docenten. Het onderzoek heeft een praktische handleiding opgeleverd. 

Vraag aan

Vraag de publicatie 'Connecting the DOTs' hier aan.