Eindrapport: Geïntegreerd onderwijs in W&T op de lerarenopleiding

Eindrapport: Geïntegreerd onderwijs in W&T op de lerarenopleiding

Kun je vakken als taal en rekenen/wiskunde op de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo) integreren met onderwijs in wetenschap en techniek (science)? En zo ja, hoe? Op die vraag is een antwoord gezocht in het onderzoek naar geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de lerarenopleiding

Dit onderzoek is eind 2014 afgerond. Naar aanleiding van beide studies doen de onderzoekers Gijsel en Van der Zee een aantal aanbevelingen, waaronder het verder verkennen van percepties en mogelijkheden, team-teaching en experimenteren in de praktijk. De aanbevelingen zijn samengevat in een prezi.  De vollegdige rapportage is hieronder te downloaden.

Download

Van der Zee, S., Gijsel, M.A.R., & Doppenberg, J.J. (2014). Geïntegreerd onderwijs in wetenschap entechniek op de lerarenopleiding. Deventer: Saxion.