Rebellen in de techniek

Rebellen in de techniek

Hoe verandert werk door de Smart Industry en welk type technicus heb je daarvoor nodig?

Uit de TechYourFuture projecten Aansluiting gezocht en Smart Industry is het boek “Rebellen in de techniek” verschenen, met daarin acht portretten van technici die volgens hun werkgevers al ‘toekomstbestendig’ zijn. Geen vergezichten, maar een realistische beschrijving van ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen in zowel grote bedrijven als in het MKB.

Voor deze publicatie zijn 236 werkgevers in de technische sector uitgebreid bevraagd over de competenties die de technicus van de toekomst zou moeten bezitten binnen nu en vijf jaar na hun afstuderen. Ook spraken de auteurs met ruim dertig technici die volgens hun werkgevers al (een deel) van deze competenties hebben.

Verder vind je in het boek een interview met innovatiedeskundige en wetenschapper Janina den Hertog. Niet te missen: concrete tips en tools gegeven voor zowel (aankomende) technici als werkgevers en docenten om zoveel mogelijk ‘toekomstproof’ te zijn. Al met al een hele interessante uitgave die relevant is voor diverse doelgroepen.

Technische werkgevers
Zonder Smart Skills geen Smart Industry. Het boek laat zien hoe werk verandert door technologische ontwikkelingen en welke type technici nodig zijn voor dat vernieuwde werk. Op die manier kunnen werkgevers hun werknemers immers actief helpen zich tot een ‘technicus van de toekomst’ te ontwikkelen en daarmee invloed uitoefenen op dat proces. 

(Aankomende) technici
Technici zijn de afgelopen jaren overspoeld met rapportages dat hun werk flink zal veranderen door de opmars van de Smart Industry. Zo geven vakbladen voor de techniek regelmatig aan dat de opmars van de Smart Industry om een nieuw soort werknemer vraagt die over zogenaamde ‘21st century’ skills moet beschikken. Welke dat precies zijn, wordt echter vaak in het midden gelaten. Dat gebrek aan duidelijkheid in benodigde skills is problematisch. Het maakt het lastig voor (aankomende) technici zich adequaat voor te bereiden op de toekomst. Daarom worden in dit boek de vaardigheden die voor hen absolute prioriteit hebben om te ontwikkelen beschreven.

Technische opleidingen
Voor docenten en ontwikkelaars van technische opleidingen is het van belang te weten welke vaardigheden zij toekomstige technici het beste mee kunnen geven, zodat afgestudeerden gemakkelijk aan de slag kunnen bij technische werkgevers. Als het onderwijs meer zicht heeft op de vaardigheden die technici in de toekomst moeten hebben, kan bovendien duidelijker worden wie welke vaardigheid het beste kan aanleren: de opleiding of de werkgever (of misschien wel in co-creatie). Om dromen en doelen te bereiken, is het dus van cruciaal belang dat (aankomende) technici, werkgevers en scholen meer te weten komen over de vaardigheden die de technicus van de toekomst in huis moet hebben.

Vraag aan!

Vraag hier het boek 'Rebellen in de Techniek' aan.