Robotao - van Human Resource Management naar Personeel & Organisatie in de techniek

Robotao - van Human Resource Management naar Personeel & Organisatie in de techniek

 

03-07-2018

Het werk in de technische sector verandert de komende jaren ingrijpend en dat vraagt om technici die in hun werk permanent worden aangejaagd tot leren. Niet met formele trainingen en persoonlijke ontwikkelgesprekken, maar proces(her)inrichting en werkinhoud die leren op de werkvloer realiseren. De HR professional moet aan de slag als krachtige personeel én organisatie-adviseur, zo pleitte onderzoeker Milan Wolffgramm in zijn TechYourFuture presentatie ‘The Future of Work: How Technology Will Impact the Workplace and HR’ op de Saxion Research Conference.

 

Van HRM naar Personeel & Organisatie

Op de eerste plaats is het belangrijk om te investeren in het aanpassen van de inhoud van het werk van technici. Zij moeten continu bijblijven en leren omgaan met nieuwe technologie. Werknemers in de techniek hebben echter niet altijd tijd voor (en behoefte aan) formele scholing, worden niet altijd door de werkgever uitgedaagd om te blijven leren en zien in hun werk ook niet altijd de noodzaak om te blijven leren (Corporaal et al, 2015). HR professional zullen zich de vraag moeten stellen hoe technologische ontwikkelingen het werk de komende jaren doet veranderen en op basis daarvan een inschatting moeten maken van wat dan de bijbehorende taken en competenties zijn. Vervolgens kunnen HR professionals, in nauwe samenwerking met (lijn)management, dan stap-voor-stap de processen en inhoud van het werk van de technici aanpassen, zodat de technicus op de werkvloer voorbereid wordt op de toekomst. Dit vraagt om een focusverbreding van de huidige en toekomstige HR professional. Daar waar het huidige Human Resource Management voornamelijk focust op work designs die moeten leiden tot hoge arbeidstevredenheid en gezondheid, zou meer aandacht uit moeten gaan naar (productie)processen en work designs die uitdagen tot permanent leren. Terug van Human Resource Management naar Personeel & Organisatie dus.

Het op deze wijze ontwerpen van banen waarin technici continu uitgedaagd worden tot leren en ontwikkeling moet topprioriteit zijn voor HR professionals in de technische sector. Daarmee werken ze niet alleen aan de competenties van medewerkers, maar ze maken de organisatie ook aantrekkelijker voor zittende én toekomstige medewerkers. Technici geven namelijk aan dat zij minder nieuwe dingen leren in hun baan en minder experimenteer- en innoveer ruimte hebben dan dat zij eigenlijk zouden willen (TechYourFuture, 2016). Hier liggen dus mooie kansen!

 

De HRM’er als HRD’er: krachtige ontwikkelingsprogramma’s ontwerpen

Op de tweede plaats is het belangrijk dat HR professionals ontwikkelingsprogramma’s ontwerpen die de competenties in het huidige eigen werk van de technici overstijgen. Het is daarbij van belang om breder te denken dan traditionele formele scholingsprogramma’s. Uit onderzoek blijkt namelijk dat trainingen op het gebied van soft skills door externe trainers en persoonlijke-ontwikkelings-plan-gesprekken technici nogal af kunnen schrikken (TechYourFuture, 2016). Ze hebben juist veel experimenteerruimte van het bedrijf nodig; iemand die ze uitdaagt om met elkaar en op de werkvloer concreet aan de slag te gaan en een leidinggevende die hen bijstuurt en op de juiste momenten ruimte biedt.

Een dergelijk ontwikkelprogramma voor op de werkvloer zou ontwikkeld kunnen worden in samenwerking met het (lijn)management en bestaan uit:

  • Team-overstijgende sessies over state-of-the-art technische kennis met werkvormen die technici aanzetten tot het oefenen met ‘soft skills’, zoals het leren samenwerken met andere disciplines en het feedback geven en ontvangen aan en van collega’s.
  • Het uitvoeren en evalueren van opdrachten binnen het eigen werk die innovatief van aard zijn. Het gaat dan om stap-voor-stap opdrachten voor kleine product- of procesinnovaties, waarbij technici niet alleen leren om innovaties te ontwerpen maar ook vanuit begeleiding van het ontwikkelprogramma om leren gaan met belemmeringen vanuit de organisatie of collega’s. Technici stellen namelijk dat “iedereen roept dat medewerkers innovatiever en creatiever moeten worden, maar werknemers hebben daar concrete handvatten voor nodig." (TechYourFuture, 2016).
  • Sessies met leveranciers of branchegenoten over toekomstige ontwikkelingen, gekoppeld aan een aantal opdrachten over de vertaling van deze ontwikkelingen naar de gevolgen daarvan voor de eigen organisatie. Technici gaan daarmee samen aan de slag en leren op die manier de samenhang van kennis en vaardigheden in bedrijfsprocessen in de organisatie te koppelen aan hun eigen inhoudelijke expertise. 

 

De HR professional als bruggenbouwer: learning communities

Niet alleen de HR professional, maar ook het onderwijs is aan zet. Zij zullen leeromgevingen moeten bouwen die technici voorbereiden op de technologische ontwikkelingen zoals in onderstaand artikel omschreven zijn. Vanuit dat perspectief worden momenteel verschillende veelbelovende regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid opgezet in de vorm van ‘field labs’, ‘learning communities’ en ‘skills labs’. Binnen deze initiatieven wordt een praktijkgerichte leeromgeving gebouwd, vol met moderne technologie die ingebracht wordt door bedrijven. Deze leeromgevingen bieden bedrijven, studenten én onderwijs de kans om op een krachtige manier samen te werken aan de ontwikkeling van de competenties van de technicus van de toekomst en dragen daarmee onlosmakelijk bij het toekomstbestendig maken van mens en organisatie.

Voor meer informatie zie ons artikel werken in de nieuwe industriële realiteit en de door Milan Wolffgramm gepresenteerde slides.

 

Literatuur:

  • Corporaal, S., Riemsdijk, M. van, Vuuren, T. van, Kluijtmans, F., De Lat, M., & Morssink, T. (2015). Onweerstaanbaar worden voor de nieuwste generatie technici. Tijdschrift voor HRM, 1–21.
  • TechYourFuture (2016). Ervaringen en wensen van jongeren in de techniek. Enschede: TechYourFuture.

Gerelateerde artikelen


M.R. (Milan) Wolfgramm MSc

M.R. (Milan) Wolfgramm MSc

assistent onderwijs en onderzoek Saxion

06 52117913