Slotbijeenkomst Hypatia hub

Slotbijeenkomst Hypatia hub

04-07-2018

Op donderdag 21 juni vond de slotbijeenkomst van de Hypatia hub plaats bij het Ministerie van OCW in Den Haag. Dit EU Horizon 2020 project was gericht op het ontwikkelen van een gender inclusieve aanpak voor W&T onderwijs, in het bijzonder om meer tieners, en vooral meisjes, te interesseren voor bètaonderwijs en carrières.

Het project heeft o.a. een theoretisch kader opgeleverd en een concrete toolkit met praktische oplossingen en modules voor scholen, bedrijven, science centra en musea door Europa heen. De Institutional Guidelines is het eindproduct van het Hypatia project. Het is gebaseerd op het theoretisch kader en de ervaringen uit de praktijk van drie jaar Hypatia. Het document biedt handvatten bij de realisatie van een genderinclusieve aanpak binnen een organisatie. Tijdens het slotevenement werden deze opbrengsten besproken, met een focus op de verduurzaming van de producten.

Tijdens het evenement presenteerde Maaike van der Vleuten de resultaten van haar promotie onderzoek aan de Universiteit Utrecht: Genderstereotiepe keuzes, studiekeuzes van adolescenten in Nederland. De dissertatie (hier te downloaden) beschrijft het belang en de complexiteit van de sociale omgeving van adolescenten voor hun studierichtingkeuzes.

Meer informatie over Hypatia is te vinden op de website van NEMO

Gerelateerde artikelen

Er konden geen resultaten worden gevonden voor deze zoekopdracht