Niet genoeg vrouwen in de IT

Niet genoeg vrouwen in de IT

 

11-06-2018

Op woensdag 6 juni vond de conferentie "Let's close the Digital Gender Gap" van Platform Diversiteit in IT plaats. Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat 10% vrouwen in de IT niet genoeg is.

Om hier wat aan te doen lanceerde het platform de landelijke campagne #NietGenoeg #WomeninIT. Het is namelijk om kantitatieve en kwalitatieve redenen noodzakelijk dat meer meisjes en vrouwen de keuze maken om te studeren en werken in de IT.

Naast de campagne werd ook de eerste uitgave van het boekje "Dit Doe Ik in IT" uitgereikt. In het boekje zijn de verhalen van tien vrouwen die werkzaam zijn in de IT beschreven. Zij kunnen dienen als rolmodellen voor andere meisjes en vrouwen.  

Ook werden tijdens de bijeenkomst IT professionals gekoppeld aan meisjes uit het voorgezet onderwijs. Deze IT professionals gaan als buddy van de meisjes aan de slag om te laten zien en ervaren hoe leuk en veelzijdig het werken in de IT is.

Onderzoek van TechYourFuture dat aansluit bij dit onderwerp is  "Vrouwen behouden voor techniek". Waar eerst nagegaan is welke factoren een rol spelen bij de uitstroom en welke interventies werken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gereedschapskist met interventies voor bedrijven en scholen om vrouwen voor de sector te behouden.

Gerelateerde artikelen