Rapport: "Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs: drie portretten"

Rapport: "Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs: drie portretten"

07-05-2018

Onlangs hebben de TechYourFuture onderzoekers Dr. Karin Brouwer-Truijen, Dr.Marleen Rikkerink en Dr. Irene Visscher-Voerman hun verkennend onderzoek naar de rol van leiderschap bij de verduurzaming van onderwijsinnovaties afgerond.

Dit onderzoek werd uitgevoerd op drie basisscholen: Glanerbrug Zuid, de Alfonsusschool uit Enschede en Daltonschool de Rank uit Hengelo. Deze scholen volgden twee jaar lang een intensief professionaliseringstraject van TechYourFuture gericht op talentontwikkeling en onderzoekend en ontwerpend leren (zie: Beta denken in het onderwijs).

Door middel van interviews met zowel de schoolleiders zelf als leerkrachten werden drie portretten samengesteld. Daarnaast werden op basis van de verzamelde informatie de belangrijkste werkzame principes die van invloed zijn op het verduurzamen van de innovatie gedefinieerd. Met andere woorden, welke effectieve leiderschapspraktijken werden door de schoolleiders ingezet om de ingezette schoolontwikkeling voort te zetten nadat de onderzoekers waren vertrokken?

De drie portretten van deze 'good practice' scholen en een uitgebreide beschrijving van de werkzame principes kunt u lezen in het eindrapport. Dit rapport kunt u hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Er konden geen resultaten worden gevonden voor deze zoekopdracht


Dr. K. (Karin) Brouwer-Truijen

Dr. K. (Karin) Brouwer-Truijen

docent / onderzoeker Saxion

06 44221362

Dr. M. (Marleen) Rikkerink

Dr. M. (Marleen) Rikkerink

docent / onderzoeker Saxion

06 20882383

Dr. J.I.A. (Irene) Visscher-Voerman

Dr. J.I.A. (Irene) Visscher-Voerman

lector Innovatief en Effectief Onderwijs Saxion

088 0193891