Publicatie Taal en Technologie

Publicatie Taal en Technologie

 

09-04-2018

Onderzoekers Jantien Smit, Martine Gijsel, Anna Hotze, Arthur Bakker van het project Taal en Technologie hebben onlangs een artikel gepubliceerd over de resultaten van hun onderzoek Taal en Technologie deel 1: Taalgericht W&T onderwijs door professionalisering binnen leergemeenschappen. Binnen het onderzoek wordt het integreren van W&T met taal gezien als een kansrijke manier om W&T breder ingebed te krijgen in het curriculum van de basisschool. Om taalgericht W&T-onderwijs duurzaam in de onderwijspraktijk te implementeren, is het nodig dat leerkrachten zelf vaardig worden in het ontwerpen en geven van taalgerichte W&T-lessen.

Tijdens het onderzoeksproject zijn leerkrachten geprofessionaliseerd in het ontwerpen en geven van taalgericht W&T onderwijs. Tijdens de professionalisering is gebruik gemaakt van scaffolding. Deze werkwijze houdt in dat leerkrachten, of leerlingen, tijdelijke en adaptieve ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een taak. Gedurende het proces wordt deze ondersteuning geleidelijk verminderd.

De publicatie ‘Scaffolding Primary teachers in designing and enacting language-oriented science lessons: Is handing over to independence a fata morgana?’ beschrijft hoe scaffolding kan worden gebruikt om leerkrachten in een professionele leergemeenschap te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van taalgerichte W&T lessen. Dit gebeurt aan de hand van twee vragen:

  1. Hoe is het concept van scaffolding vastgesteld in de professionele leergemeenschap met als doel om taalgerichte W&T lessen voor het primair onderwijs te ontwerpen en uit te voeren?
  2. Wat hebben leerkrachten geleerd van hun deelname aan de professionele leergemeenschap waarbij gebruik werd gemaakt van scaffolding?

Lees de publicatie Scaffolding Primary teachers in designing and enacting language-oriented science lessons: Is handing over to independence a fata morgana? voor meer informatie.

Auteurs: Jantien Smit, Martine Gijsel, Anna Hotze, Arthur Bakker (2018).

Gerelateerde artikelen